ГАРНА Світлана Василівна

ГАРНА Світлана Василівна (19.12.1957, с. Ольховатка Харківської обл.) — кандидат фармацевтичних наук, доцент, завідувач кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НфАУ.

Гарна С.В..tifЗакінчила з відзнакою ХФІ (1982).

Працювала: старший лаборант (1982), молодший науковий співробітник (1985), науковий співробітник (1991), старший науковий співробітник (1999–2003) Державного наукового центру лікарських засобів; старший викладач (2004), доцент (2005), завідувач кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ НФаУ (з 2010); декан факультету післядипломної освіти ІПКСФ НФаУ (з 2006).

Напрями наукових досліджень: технологія комплексної переробки ЛРС, розроблення фітохімічних фармацевтичних препаратів різної спрямованості дії, технології їх виробництва та визначення якості.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, серед них — монографія, 3 авторських свідоцтва, 6 патентів, 3 навчальних посібники, методичні рекомендації та навчальні програми.

Основні праці: Химико-технологические исследования плодов аронии черноплодной (канд. дис.) — Х., 1990; Фитохимическое производство и пути повышения его эффективности: Моногр. — Х., 2000 (співавт.); Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації: Навч. посіб. — Х., 2006 (співавт.); Технологiчнi параметри рослинної сировини // Фармац. журн. — 1987. — № 3 (співавт.); К вопросу о расширении сырьевой базы каротиноидсодержащих препаратов // Фармаком. — 1992. — № 1 (співавт.); Разработка технологии производства облепихового масла из плодов облепихи, произрастающей в различных регионах // Фармаком. — 1993. — № 10–11 (співавт.); Разработка комплексных технологий получения фитопрепаратов // Фармаком. — 2001. — № 1 (співавт.); Технология комплексной переработки и рациональное использование лекарственного растительного сырья // Фітотерапія. Часопис. — 2005. — № 4 (співавт.); Обґрунтування складу лікарського засобу седативної дії // Актуальні питання фармац. і мед. науки та практики. — 2010. — Вип. ХХІІІ. — № 2 (співавт.); Оптимізація технології екстракції ліпофільних комплексів з лікарської рослинної сировини. І. Вибір екстрагенту // Запорож. мед. журн. — 2010. — № 3 (співавт.); Оптимізація технології екстракції ліпофільних комплексів з лікарської рослинної сировини. Повідомлення ІІ. Вплив вологості сировини на вихід ліпофільних речовин і вибір оптимальних параметрів її сушіння // Запорож. мед. журн. — 2010. — № 4 (співавт.); Актуальні питання післядипломної фармацевтичної освіти // Провізор. — 2010. — № 11 (співавт.); Оптимізація технології екстракції ліпофільних комплексів з лікарської рослинної сировини. Повідомлення ІІІ. Подрібнення рослинної сировини та оцінка її якості для екстрагування // Запорожский медицинский журнал. — 2011. — № 1 (співавт.); До питання післядипломної фармацевтичної освіти // Аптечний аудит. — 2011. — № 5 (співавт.).

Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За заг. ред. В.П. Черних — Х., 2005.