СЕРТИФІКАТ

СЕРТИФІКАТ (франц. сertifikat — посвідчення, свідоцтво + лат. cerfum — правильно, дійсно та facere — робити) — офіційний документ (у вигляді посвідчення або свідоцтва, рідше — довідки), виданий компетентним державним органом. С. має свої особливості, зокрема, понятійні. 1. Офіційний документ, який засвідчує право суб’єкта на здійснення певного роду діяльності чи окремих операцій і підтверджує, що вони будуть відповідати стандартам, нормативам та іншим якісним властивостям (напр. С. на право проведення наукової, науково-технічної експертизи тощо). 2. Документ, який підтверджує державне визнання статусу ВНЗ (рівень акредитації) чи відповідності рівня підготовки (перепідготовки) фахівців із певної спеціальності чи окремого напряму за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем згідно з державними вимогами. 3. Офіційний документ, який засвідчує належний професійний рівень особи, наявність у неї необхідних знань, освіти, кваліфікації та навичок і визначає право на виконання окремих видів робіт або діяльності, які вимагають спеціального дозволу (напр. С. експерта, С. аудиторський тощо) (див. Атестат). 4. Документ, передбачений Системою сертифікації якості ЛП для міжнародної торгівлі, що видається країною-експортером за певним зразком, установленим ВООЗ, і передбачений компетентним органом країни-імпортера для видачі ліцензії (на право імпорту і продажу), перегляду терміну її дії. 5. Документ, виданий підприємством-виробником, або постачальником продукції, або іншою компетентною уповноваженою організацією, який містить необхідні відомості про продукцію (назву, номер серії, реєстраційний номер, номер специфікації, що визначає вимоги до продукту), посилання на Фармакопею, підприємство-виробника та ін.), результати випробувань цієї серії продукції за всіма показниками якості, передбаченими нормативними документами, висновки про відповідність (невідповідність) якості продукції та термін її придатності, підписаний уповноваженою особою і призначений для супроводу серії чи частини серії продукції. Цей документ у фармацевтичній галузі називається С. якості або аналогічним паспортом. Близькими до цього поняття є С. відповідності (документ, яким визначається, що ідентифікована продукція, процес або послуга відповідають певному стандарту чи іншому нормативному документу) та С. серії (документ, що засвідчує відповідність якості й термін придатності конкретної серії продукції). Можливі інші значення С., напр. карантинний, санітарний С., який засвідчує, що імпортовані (експортовані) рослини, плоди та інша продукція не заражені шкідниками і хворобами. С. кредитної установи про депонування грошових коштів і право власника на одержання депозиту і відсотків на нього через певний строк; С. інвестиційний, страховий тощо. (див. Сертифікація).

Нагребельний В.П. Юридична енциклопедія. — К., 2003. — Т. 5; Производство лекарственных средств. Надлежащие правила и контроль качества (МВ 649-1-97). — К., 1997.


Інші статті автора