БЄЛЕНІЧЕВ Ігор Федорович

БЄЛЕНІЧЕВ Ігор Федорович (21.10.1965, Запоріжжя) — доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фармакології та медичної рецептури Запорізького державного медичного університету (ЗДМУ).

Бєленічев І.Ф..tifЗакінчив Запорізький державний медичний інститут (1988).

Працював: аспірант (1988), асистент (1991), старший викладач (1999) кафедри нормальної фізіології, доцент (2004), професор (2006), завідувач кафедри фармакології та медичної рецептури (з 2005). Одночасно є науковим співробітником ТОВ «НВО «Фарматрон» (з 1993).

Напрями наукових досліджень: молекулярно-біохімічні механізми ішемічного ураження головного мозку і розроблення високоефективних нейропротекторних препаратів. Роль активних форм кисню й азоту, тіол-дисульфідної системи, про-/антиапоптотичних білків, естрогенових рецепторів, факторів ендогенної нейропротекції, шаперонів в механізмах загибелі/виживання нейронів; пошук та вивчення ЛП для лікування патології ЦНС; пошук ефективних нейро-, кардіопротекторів серед похідних 1,2,4-триазолу, хіназоліну, ксантину. У колективі вчених НВО «Фарматрон», ЗДМУ, НМУ ім. О.О. Богомольця і Дніпропетровської державної медичної академії працює над створенням оригінального протиішемічного й антиоксидантного препарату з вираженим впливом на ендотелій судин міокарда та головного мозку, а також оригінального антиангінального й гіпертензивного препарату з NO-міметичної дією.

Наукові здобутки: автор і співавтор 715 наукових праць, 182 авторських свідоцтв та патентів України і Російської Федерації, підготував 1 доктора та 12 кандидатів наук, здійснює керівництво 3 докторськими та 7 кандидатськими дисертаціями. Брав участь у створенні оригінальних препаратів Тіотриазолін, Тіотриазолін-форте, Тіоцетам, Тіоцетам-форте, Тіодарон, Карботрил. Керівник лабораторії з доклінічного вивчення ЛП у структурі центральної науково-дослідної лабораторії ЗДМУ, яка атестована Державним експертним центром МОЗ України; голова Запорізького відділення Асоціації фармакологів України; член 2 спеціалізованих рад із захисту дисертаційних робіт. Співпрацівник.регіональної групи Державного експертного центру МОЗ України.

Нагороди: лауреат премії Запорізького обкому ВЛКСМ ім. Андросова (1990); знак Американського бібліографічного товариства (2003); призер номінації «Наукова розробка року» регіональної програми «Зоряний шлях» (2000); Почесні грамоти МОН України (2010, 2012, 2014).

Основні праці: Цілеспрямований пошук речовин з антиоксидантною активністю у ряді похідних 1,2,4-триазолу і хіназоліну (канд. дис.). —Львів, 1991; Дослідження антиоксидантних властивостей в ряді похідних п’яти- та шестичленних азагетероциклів і визначення їх ефективності при ішемії головного мозку (докт. дис.). — К., 2003; Рациональная нейропротекция: Монографія. — Донецьк, 2009 (співавт.); The Thiol–Disulfide Balance and the Nitric Oxide System in the Brain Tissue of Rats Subjected to Experimental Acute Impairment of Cerebral Blood Flow: The Therapeutic Effects of Nootropic Drugs // Neurochem. J. — 2014. — Vol. 8, No. 1 (співавт.); Нейропротекция и нейропластичность: Монографія. — Київ, 2015 (співавт.); Functional nitric oxide conjugate systems state/restored heart thiols of rats in modeling isadrine-pituitrin’s myocardial infarction using metabolitetropic cardioprotector «Angiolin» // Int. J. Basic Clin. Pharmacol. — 2015. — Vol. 4, № 1 (співавт.); Influence of mexidol on early genomic response and morphofunctional parameters of the brain cortex sensorimotor zone neurons after arteria carotis communis occlusion // Oxid. Antioxid.Med. Sci. — 2015. — Vol 4, № 1 (співавт.); The Molecular and Ultrastructural Aspects of the Formation of Mitochondrial Dysfunction in the Modeling of Chronic Cerebral Ischemia: The Mitoprotective Effects of Angiolin // Neurochem. J. — 2016. — Vol. 10, № 2 (співавт.); Dynamics of Changes in the Concentration of Heat Shock Protein (HSP70) in the Cerebral Cortex and Hippocampus in Experimental Violation of Cerebral Circulation: The Ability to Regulate this Process through Positive Modulation of Thiol- Disulfide System // Biol. Markers Guided Therapy. — 2016. — Vol. 3, № 1 (співавт.); Фармакологія: Підручник. —Вінниця, 2016 (співавт.).


Інші статті автора