БЕЗУГЛА Наталія Петрівна

БЕЗУГЛА Наталія Петрівна (11.03.1971, Харків) — кандидат медичних наук (2002), доцент кафедри клінічної фармакології та клiнiчної фармацiї НФаУ (з 2002).

Безугла Н.П.tifЗакінчила Харківський державний медичний інститут (1994).

Працювала: медсестра відділення анестезіології та реанімації 17-ї Міської клінічної лікарні Харкова (1994), старший лаборант (1994–1995), асистент (1995–2002), доцент кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою (нині — кафедра клінічної фармакології та клiнiчної фармацiї) НФаУ (з 2002).

Напрями наукових досліджень: вивчення фармакологічних властивостей нових фармацевтичних препаратів; співдослідник при проведенні I та II фаз клінічних випробувань та вивченні біоеквівалентності.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед них — монографія, патент, 3 інформаційні листи, 4 методичні наукові рекомендації, 8 підручників, бiльше 40 статей (у фахових виданнях та у Фармацевтичнiй енциклопедії), курс лекцій, атлас з фармацевтичної опіки, настанова з GCP та ін.

Нагороджена почесними грамотами Харківської облдержадміністрації (2003 та 2005), МОЗ України (2013).

Основні праці: Клініко-фармакологічне обґрунтування застосування нового ненаркотичного анальгетика анальбену для лікування ревматоїдного артриту та деформуючого остеоартрозу (канд. дис.). — К., 2002; Раціональне застосування нестероїдних протизапальних препаратів при лікуванні захворювань суглобів: Метод. рекомендації. — К.–Х., 2002 (співавт.); Фармацевтическая опека: практ. руководство для провизоров и семейных врачей. — Х., 2003 (співавт.); Фармакологія: Підручн. — Х., 2003 (співавт.); Фармацевтическая опека: курс лекций для провизоров и семейных врачей. — Х., 2006 (співавт.); Клінічна фармакологія: Підручн. У 2 т. — Х., 2007 (співавт.); Остеоартроз: консервативная терапия: Монографія. — Х., 2007 (співавт.); Настанова СТ-Н МОЗ України 42–7.0:2008. Лікарські засоби. Належна клінічна практика. — К., 2009 (співавт.); Основи клінічної медицини. Симптоми і синдроми у практичній фармації: Навч. посібн. — Х., 2010 (співавт.); Клінічна фармакологія: Підручн. — К., 2010 (співавт.); Клiнiчна фармацiя (фармацевтична опiка): Пiдручн. для студ. вищ. мед. (фармац.) закл. — Х.: 2011 (співавт.); Клиническая фармакология с элементами клинической биохимии: Руководство для врачей и клинических провизоров — Д., 2011 (співавт.); Наукове обґрунтування методології статистичної оцінки переносимості лікарських засобів при проведенні клінічних випробувань: Метод. реком. — Х., 2012 (спiвавт.); Клиническая фармация (фармацевтическая опека): Учебник для студентов высш. мед. (фармац.) учеб. заведений — Х., 2012; Клиническая фармакология: Учебник — К., 2012 (співавт.); Клінічна фармація: Підручн. — Х., 2013. (спiвавт.); Клиническая фармация: Базовый учебник. — Х., 2015 (спiвавт.); Клiнiчнi дослiдження. Термiни та визначення: Довiдник — Х., 2016 (співавт.); Rx index — довiдник еквiвалентностi лiкарських засобiв — К., 2016 (спiвавт.).


Інші статті автора