СЕРБІН Анатолій Гаврилович

СЕРБІН Анатолій Гаврилович (02.01.1945, м. Старокостянтинів Хмельницької обл.) — доктор фармацевтичних наук (1989), професор (1991), завідувач кафедри ботаніки НФаУ (1989–2012), професор (з 2012).

serbin.tifЗакінчив ХФІ (1969).

Працював: асистент (1972–1980), старший викладач (1980–1983), доцент (1983–1991), професор (з 1991), завідувач (з 1989) кафедри ботаніки. Одночасно за сумісництвом працював заступником декана (1979–1989) ХФІ.

Напрями наукових досліджень: фітохімічне вивчення представників родів вільха, череда, деревій та інших представників флори України і розроблення на їх основі ЛП антибактеріальної, протизапальної та гемостатичної дії.

Автор близько 300 наукових і навчально-методичних праць, серед них 4 підручники, 19 навчальних посібників, 5 монографій, 25 патентів, 3 словники, 1 довідник, 74 методичні рекомендації, 16 типових та робочих програм із дисциплін, що викладаються на кафедрі. Співавтор 5 оригінальних ЛП, які випускаються промисловістю. Підготував 1 доктора та 6 кандидатів наук, відмінник охорони здоров’я та відмінник вищої школи.

Основні праці: Химическое исследование фенольных соединений череды трехраздельной (канд. дис.). — Х., 1972; Фитохимическое изучение некоторых представителей родов ольха, череда и тысячелистник и разработка на их основе препаратов антибактериального, противовоспалительного и гемостатического действия (докт. дис.). — Х., 1989; 1000 рецептов из лекарственных трав. Справочное издание. — К., 1991, 1992 (співавт.); Дикорастущие и культивируемые лекарственные растения, их диагностика и применение. Справочное издание. — Х., 1991 (співавт.); Антибактериальная активность экстрактов и полисахаридов ольхи клейкой. — Х., 1994. Деп. В ГНТБ Украины 30.08.94, № 1813. Ук. 94 (співавт.); Профессионалы о целебных травах. Выращивание, хранение, применение. — Х., 2001 (співавт.); Підручники: Ботаніка. — Х., 1997 (співавт.); Ботаника. Учебно-полевая практика. — Х., 2001 (співавт.); Фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья: Учеб. пособие. — Х., 2002 (співавт.); Медицинская ботаника. — Х., 2003 (співавт.); Практикум по фармакогнозии. — Х., 2003 (співавт.); Атлас з анатомії рослин (рослинна клітина, тканини, органи): Навч. посіб. — Х., 2006 (співавт.); Фармацевтична ботаніка. — Вінниця, 2007 (співавт.); Pharmaceutical botany: textbook / Еd. by T.M. Gontova. — Ternopil: TSMU, 2013 (співавт.); Фармацевтична ботаніка: Національний підруч. / За ред. Л.М. Сірої. — Вінниця: НОВА КНИГА, 2015 (співавт.).

Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За заг. ред. В.П. Черних. — Х., 2005; ; Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. чл.-кор. НАН України В.П. Черних. — Х., 2005; Українська фармацевтична академія. 1921–1996 / В.П. Черних, І.А. Зупанець, З.М. Мнушко та ін. — Х., 1996; Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991.


Інші статті автора