АЛЕКСАНДРОВА Катерина В’ячеславівна

АЛЕКСАНДРОВА Катерина В’ячеславівна (08.03.1955, м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл.) — кандидат фармацевтичних наук, доцент, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри біологічної хімії та лабораторної діагностики Запорізького державного медичного університету.

Александрова К.В..tifЗакінчила Запорізький медичний інститут (1977).

Працювала: асистент (1977), старший викладач кафедри неорганічної хімії (1992), доцент кафедри неорганічної хімії з курсом токсикологічної хімії (1994), доцент кафедри органічної та біоорганічної хімії (2003), завідувач кафедри біологічної хімії та лабораторної діагностики Запорізького державного медичного університету (з 2008).

Напрями наукових досліджень: цілеспрямований синтез БАС у ряді похідних імідазолу, пурину, ксантину, дослідження їх реакційної здатності та механізмів хімічної взаємодії, встановлення зв’язку між хімічною структурою, фізико-хімічними властивостями та біологічною активністю, розроблення оптимальних препаративних методів синтезу похідних пурину (у тому числі лікарських речовин та реагентів з 3-метилксантином).

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 280 наукових та науково-методичних праць, серед них — 5 авторських свідоцтв СРСР, 5 патентів України. Підготувала 1 кандидата наук та керує виконанням 4 кандидатських дисертацій.

Нагороджена почесним знаком «Винахідник СРСР».

Основні праці: Исследование в ряду S-замещенных тиопурина, содержащих функциональные группы в боковой цепи (канд. дис.). — Х., 1984; Синтези, властивості й перетворення похідних імідазолу та його конденсованих систем (докт. дис.). — Дніпропетровськ, 2007; Синтез 7-(1-метил-о-карборанилметил)тиазоло-(2,3-і)пурина и 7-(1-метил-о-карборанилметил)-7,8-дигидротиазоло(2,3-і)пурина // Журн. общей химии. — 1996. — Т. 66, вып. 10 (співавт.); Химические превращения 6-(1-метил-4-имидазолил-5)тио-пурина-(азатиоприна) // Химия гетероциклических соединений. — 2000. — № 3 (співавт.); Rational Chemical Schemes for the Synthesis of Medicinal Preparations of the Purine Series (A Review) // Pharmaceutical Chemistry Journal. — 2001. — Vol. 35, № 7 (співавт.); Methods for the Synthesis of 6-Thiopurines (A Review) // Pharmaceutical Chemistry Journal. — 2003. — Vol. 37, № 12; The use of protecting groups in the synthesis of purine derivatives (review) // Chemistry of Heterocyclic Compounds. — 2009. — Vol. 45, № 1 (співавт.); Реакции галогеннитроимидазолов с нуклеофилами // Химия гетероциклических соединений. — 2010. — № 1 (співавт.); Methods for the synthesis of haloimidazoles (review) // Chemistry of Heterocyclic Compounds. — 2010. — Vol. 46, № 11 (співавт.).


Інші статті автора