Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України»

Директор — Володимир Миколайович Коваленко, віце-президент НАМН України, академік НАМН України, професор, директор (ННЦ) «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска НАМН України», заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, президент Асоціації кардіологів України, президент Асоціації ревматологів України, повний кавалер ордена «За заслуги».

Адреса: вул. Народного ополчення, 5, Київ, 03680, Україна
Тел.: (044) 275-66-22. Факс: (044) 275-42-09
E-mail: stragh@bigmir.net. Сайт: www.strazhesko.org.ua

Історія Національного наукового центру «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України починається постановою Ради народних комісарів УРСР від 10 березня 1936 р., коли у місті Києві з ініціативи академіка Миколи Дмитровича Стражеска, підтриманої Президією Академії наук УРСР, засновано Український інститут клінічної медицини, структура і склад якого забезпечували комплексну розробку актуальних проблем внутрішньої медицини. Першим директором інституту було призначено академіка М.Д. Стражеска.

Інститут клінічної медицини планувався як багатопрофільний науково-дослідний заклад, де об’єднувалися такі напрямки медицини, як терапія, хірургія, гінекологія (патологія вагітності), гематологія, неврологія, патофізіологія, біохімія, імунологія. Усі клініки інституту мали свої повноцінно оснащені лабораторії. Була створена наукова бібліотека.

Результати комплексних клінічних, патофізіологічних і біохімічних досліджень динаміки процесів декомпенсації серцевої діяльності дали можливість академіку М.Д. Стражеску та професору В.Х. Василенку створити клінічну класифікацію недостатності кровообігу, прийняту ХІІ Всесоюзним з’їздом терапевтів.

Припинена війною діяльність Українського інституту клінічної медицини була поновлена постановою Раднаркому УРСР у лютому 1944 р. У квітні 1946 р. інститут відновив свою діяльність і почав прийом перших амбулаторних і стаціонарних хворих.

У 50–60-ті роки ХХ ст. в інституті відновлюється наукова та організаційно-методична робота, наукові дослідження спрямовуються на вирішення проблем ревматизму, хвороб серцево-судинної системи: атеросклерозу, недостатності кровообігу, інфаркту міокарда, гіпертонічної хвороби; хвороб крові та кровотворної системи; хвороб органів травлення; нейроендокринології; патології вагітності за наявності захворювань внутрішніх органів, а також хірургічної патології.

До 1970 р. інститут був багатопрофільним науково-дослідним закладом із традиційно пріоритетним вивченням патології серцево-судинної системи.

З 1976 р. в Україні формується кардіологічна служба, до структури якої увійшли обласні кардіологічні диспансери. Наказом МОЗ УРСР від 12.08.1977 р. № 482 Український науково-дослідний інститут клінічної медицини імені академіка М.Д. Стражеска перейменовано в Український науково-дослідний інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска. Інститут стає головним науковим, клінічним, організаційно-методичним і консультативним центром кардіології в Україні.

У період з 1974 по 1978 р. побудована нова база Інституту кардіології на вул. Народного ополчення, 5, де на площі 8 га розмістилися клінічні та лабораторні корпуси, господарчі приміщення, розбито великий парк. За короткий термін колектив клінічних та лабораторних підрозділів виконав надзвичайно складну роботу з облаштування нової бази інституту.

Серед тих, хто підготував наукову та клінічну базу сучасного інституту, такі відомі вчені, як професори Н.А. Гватуа, М.С. Заноздра, Р.А. Фролькіс, Г.В. Яновський, М.А. Кондратович, доктор медичних наук В.Л. Кравцов. Клініки та підрозділи були оснащені новою сучасною науково-діагностичною апаратурою, налагоджено нові на той час діагностичні методи: коронаровентрикулографія, навантажувальні тести (спіроергометрія, тредміл-тест), ехокардіографія, радіоізотопна сцинтиграфія міокарда з вентрикулографією, холтерівське моніторування ЕКГ, електронна мікроскопія, дослідження ліпідів (фракцій), вивчення реологічних властивостей крові.

Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска, відповідно до розпорядження ВАК, було надано право атестації наукових кадрів вищої кваліфікації — докторів та кандидатів медичних наук. У зв’язку з цим при інституті створена Спеціалізована вчена рада, до якої увійшли провідні кардіологи України. Рада продовжує працювати понині. 1 вересня 1978 р. у Києві було урочисто відкрито пам’ятник засновнику вітчизняної кардіології та інституту академіку М.Д. Стражеску.

18–20 жовтня 1978 р. у Києві пройшов І З’їзд кардіологів УРСР, потім вони проводилися регулярно, один раз на 5 років, а починаючи з 2007 р. — щорічно. 1980 р. Н.А. Гватуа, М.К. Фуркало, І.К. Следзевська у складі авторського колективу були удостоєні Державної премії Української РСР за розробку та впровадження методів етапного лікування хворих на інфаркт міокарда.

За успіхи у розвитку медичної науки та підготовку висококваліфікованих кадрів і у зв’язку з 50-річчям Український науково-дослідний інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска нагороджено Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР (квітень 1986 р.). У 1999 р. Український науково-дослідний інститут кардіології перейшов із відомства МОЗ України у підпорядкування АМН України, змінивши назву на Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска АМН України.

У зв’язку зі 125-річчям із дня народження академіка М.Д. Стражеска та на відзначення особливих заслуг у галузі охорони здоров’я Комісія з державних нагород та геральдики при Президентові України у 2001 р. встановила Державну відомчу відзнаку «Медаль академіка М.Д. Стражеска», якою нагороджують наукових співробітників і лікарів за вагомий внесок у кардіологію. Відповідно до Указу Президента України (№ 405/2006), на честь 70-річного ювілею Інституту кардіології та 130-річчя від дня народження М.Д. Стражеска, інституту було надано статус Національного наукового центру (ННЦ) з найменуванням його надалі — Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України.

На сучасному етапі інститут — провідний науковий центр, діяльність якого зосереджена на розв’язанні актуальних проблем кардіології. Тематика наукових досліджень в останнє десятиріччя відповідає кардіологічній ситуації в Україні: колектив інституту працює над вивченням патогенетичних механізмів розвитку атеросклерозу та ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії та інших найбільш поширених серцево-судинних захворювань. Вдосконалено методи їх діагностики, лікування та профілактики, при цьому значна увага приділяється створенню оптимальних методів боротьби з такими небезпечними формами захворювань та їх ускладненнями, як стенокардія, інфаркт міокарда, кардіоміопатія, порушення ритму серця, серцева недостатність. Успішно вирішуються проблеми ендоваскулярної кардіології та тромболізісу; запроваджено методи черезшкірної транслюмінальної коронароангіопластики і стентування вінцевих артерій серця у хворих зі стенокардією та гострим інфарктом міокарда.

У ННЦ розроблена і в 1999 р. затверджена Указом Президента України (№ 117/99) «Програма профілактики та лікування артеріальної гіпертензії в Україні», яка була розрахована на 10 років і закінчилась у 2010 р. За розробку та впровадження в медичну практику науково обґрунтованих методів профілактики, лікування та заходів запобігання розвитку ускладнень артеріальної гіпертензії в Україні у 2003 р. групі вчених, серед яких співробітники ННЦ В.М. Коваленко, Ю.М. Сіренко, Є.П. Свіщенко, І.П. Смирнова, присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

Державна премія України у 2007 р. за спільну розробку НАН України і НАМН України «Інноваційний метод магнітокардіографії у виявленні пацієнтів з прихованою ішемією міокарда: спільна розробка з інститутом кібернетики НАН України, 2005 р.» присуджена науковцям, серед яких і співробітники ННЦ О.М. Пархоменко та В.І. Козловський.

Сьогодні у ННЦ працюють близько 700 осіб, у тому числі 138 наукових співробітників, із них: 1 академік НАМН України, 1 член-кореспондент НАМН України, 24 професори, 41 доктор наук і 67 кандидатів наук, 89 лікарів. Серед співробітників інституту 5 — заслужені діячі науки; 9 — заслужені лікарі, 4 — заслужені медичні працівники, 8 — лауреати Державної премії. Серед науковців ННЦ провідні вчені: професори Л.М. Бабій, О.П. Борткевич, В.В. Братусь, Л.Г. Воронков, Т.І. Гавриленко, О.С. Гавриш, І.М. Горбась, М.Г. Ілляш, В.М. Коваленко, В.М. Корнацький, М.І. Лутай, О.І. Мітченко, Л.С. Мхітарян, О.Г. Несукай, О.М. Пархоменко, Є.П. Свіщенко, Ю.М. Сіренко, О.С. Сичов, І.К. Следзевська, І.П. Смирнова, Ю.М. Соколов, Т.В. Талаєва, М.К. Фуркало, В.О. Шумаков; доктори медичних наук В.В. Бугаєнко, Г.С. Воронков, Ж.М. Висоцька, А.П. Дорогой, О.І. Іркін, О.О. Кваша, О.Г. Купчинська, І.Е. Малиновська, Н.М. Орлова, Г.Д. Радченко, Д.В. Рябенко, С.Ю. Савицький, М.Ю. Соколов. ННЦ має клінічну базу на 310 ліжок, яка налічує 10 відділів, де за 5 років (2006–2010) у стаціонарі отримали висококваліфіковане лікування 43 105 осіб, із них 77% — тяжкі й дуже тяжкі хворі; 1845 пацієнтів госпіталізовано через швидку медичну допомогу. За цей час у поліклінічному відділенні консультативну допомогу надано понад 162 900 хворим (близько 32 тис. осіб щорічно). Також на базі ННЦ функціонують: Спеціалізована вчена рада за спеціальностями «Кардіологія» і «Ревматологія» (протягом 2006–2010 рр. захищено 9 докторських і 50 кандидатських дисертацій); Український організаційно-методичний кардіологічний центр; Український ревматологічний центр; Центр побічної дії лікарських засобів; Кафедра кардіології та функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (головна в Україні). Значна увага в ННЦ приділяється підготовці кадрів. Клінічні та наукові структурні підрозділи є базою підготовки клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів та практичних лікарів України та зарубіжжя. У ННЦ діє 15 різноманітних курсів інформації та стажування на робочих місцях; навчаються 17 аспірантів і 4 клінічних ординатори.

Створені та плідно працюють Асоціація кардіологів України (президент — академік НАМН України В.М. Коваленко), Українська асоціація фахівців із невідкладної кардіології (голова — професор О.М. Пархоменко), Українська асоціація фахівців із серцевої недостатності (голова — професор Л.Г. Воронков), Асоціація аритмологів України (співголова — професор О.С. Сичов), Всеукраїнське громадське об’єднання проти гіпертензії (керівник — професор Ю.М. Сіренко). Розширюються міжнародні контакти ННЦ, зокрема триває співпраця з Європейським та Американським кардіологічним товариствами. Співробітники центру постійно беруть участь у всесвітніх, європейських і національних кардіологічних форумах (Австрія, Німеччина, Нідерланди, Італія, Китай, Португалія, США, Туреччина, Франція, Японія та ін.).

Нині ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України динамічно розвиватися як спеціалізований науковий, лікувальний та організаційно-методичний центр, колектив якого, володіючи значним кадровим та науковим потенціалом, продовжує працювати над вирішенням актуальних проблем кардіології.