Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України»

Директор — Юрій Володимирович Поляченко, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України

Адреса: вул. Героїв Севастополя, 30, Київ, 03680, Україна
Тел.: (044) 361-92-88 (гаряча лінія)
Тел./факс: (044) 454-20-50, (044) 497-13-74 (приймальня директора)
E-mail: administration@shalimov.org. Сайт: www.surgery.org.ua


У 1972 р. на базі 6-ї Лікарні було створено Київський науково-дослідний інститут клінічної та експериментальної хірургії, керівником якого від моменту заснування став видатний хірург О.О. Шалімов. Інститут сьогодні — це сучасний високоспеціалізований багатопрофільний центр, що вже понад 35 років функціонує як провідна державна науково-дослідна установа з проблем хірургії і трансплантології. Нині його уславлений колектив нараховує 1055 співробітників, в тому числі лікарів та наукових співробітників — 245, з них вчений ступінь доктора наук мають 24, кандидата наук — 55. Вчене звання професора присвоєно 10, старшого наукового співробітника — 22, заслуженого діяча науки і техніки — 8, заслуженого лікаря України — 17 співробітникам інституту. Структура інституту включає адміністрацію та апарат управління, науковий розділ, клініку на 460 ліжок, консультативну поліклініку, інженерний та господарський підрозділи. У складі наукового розділу функціонують 14 науково-дослідних відділів та 5 лабораторій, а в складі клініки — 8 відділень, 4 лабораторії, 9 груп та кабінетів спеціальних досліджень. Напрямки наукових досліджень колективу інституту:

Вдосконалення методів діагностики, розробка та впровадження нових технологій надання хірургічної допомоги при патології органів травлення (стравоходу, шлунка, кишечнику, печінки, жовчних шляхів, підшлункової залози) та серцево-судинної системи (серця, аорти та її гілок, периферичних артерій, венозних судин).

Вивчення особливостей функціонування трансплантованих органів (нирки, печінки, серця, підшлункової залози) і патогенезу реакцій їх відторгнення, розробка нових, більш ефективних технологій трансплантації органів.

Дослідження особливостей функціонування аутотрансплантатів складних комплексів тканин та розробка методів підвищення частоти їх приживання та ефективної функціональної адаптації.

Розробка нових методик міні-інвазивних оперативних втручань (ендоваскулярних, відеоскопічних, ендоскопічних, черезшкірних під рентген- та ультразвуковим контролем), визначення показань до них, оцінка клінічної та економічної ефективності, впровадження їх у практику охорони здоров’я.
Обґрунтування, розробка та впровадження альтернативних (безшовних) методів з’єднання біологічних тканин, апаратів та пристроїв для їх виконання.

Розробка хірургічного інструментарію та хірургічних матеріалів.

Дослідження патогенезу післяопераційних ускладнень (гнійно-септичних, тромбоемболічних тощо), розробка ефективних технологій їх профілактики та лікування.

Розроблені співробітниками інституту інноваційні технології діагностики та лікування добре зарекомендували себе і впроваджені не лише в Україні, але й у клініках країн близького та далекого зарубіжжя. Лікувальний процес в інституті здійснюється під керівництвом професіоналів найвищої кваліфікації. Його основу становлять: сучасна комплексна діагностика з використанням високоінформативних технічних засобів та методик, визначення індивідуальної тактики лікування для кожного хворого, віртуозна оперативна техніка, сучасне анестезіологічне забезпечення, раціональний моніторинг у післяопераційний період та консультативний нагляд за реабілітацією, що базуються на світовому досвіді та власних розробках. Постійний аналіз результатів лікування — основа для планування нових наукових програм, надійне підґрунтя для монографій та статей, джерело матеріалу для лекцій і практичних занять із хірургами, які підвищують свою кваліфікацію в інституті. Інститут має велику кількість операційних залів, які обладнано найсучаснішою хірургічною та анестезіологічною технікою. Щороку в клініці інституту виконується понад 7 тис. складних реконструктивних та високотехнологічних хірургічних втручань (за 35 років їх виконано понад 240 тис.), у поліклініці надається консультативно-діагностична допомога майже 25 тис. громадян України. Крім того, спеціалісти інституту щороку виконують близько 300 оперативних втручань в інших лікувальних закладах України при виїздах за завданням відділу екстреної консультативної допомоги МОЗ України. Результати хірургічного лікування відповідають рівню кращих медичних центрів світу (кількість післяопераційних ускладнень — 2,7%, летальність — 1,5%). У клініці інституту вперше в Україні виконані:

 • трансплантація серця (2001);
 • трансплантація печінки від живого родинного донора (2001);
 • трансплантація кисті (2004);
 • одночасна трансплантація підшлункової залози та нирки від живого родинного донора виконана в інституті вперше серед країн СНД (2005).

Понад 650 наукових розробок інституту захищені патентами та впроваджені у практику. Технологія електрозварювання живих м’яких тканин, розроблена разом із науковцями Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України, не має аналогів у світі. Наукові розробки спеціалістів інституту з 15 проблем удостоєні Державних премій України та СРСР. Результати наукових досліджень послужили матеріалами для захисту 208 кандидатських та докторських дисертацій, понад 6 тис. наукових статей, 104 монографій. Із сучасними технологіями надання хірургічної допомоги на базі інституту ознайомлено понад 7500 спеціалістів інших лікувальних закладів України. В інституті щороку проводиться значна кількість конференцій, симпозіумів, форумів та інших зустрічей, для чого нещодавно відремонтовано актовий зал та конференц-холи. На сьогодні більше 30 колишніх співробітників інституту очолюють кафедри та інші науково-дослідні установи. На базі інституту функціонують:

 • Проблемна комісія «Хірургія»
 • Спеціалізована вчена рада Д 26.561.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук зі спеціальності 14.01.03 «Хірургія» та 14.01.08 — «Трансплантологія та штучні органи»
 • Кафедра торакоабдомінальної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
 • Редакції журналів «Клінічна хірургія», «Трансплантологія»
 • Асоціація хірургів України
 • Асоціація судинних хірургів України
 • Асоціація трансплантології України
 • Асоціація ендоваскулярної хірургії та інтервенційної радіології України
 • Асоціація баріатричної хірургії України.

Засновником і першим директором інституту був Олександр Олексійович Шалімов (1918–2006) — академік HAH України та АМН України, дійсний член Нью-Йоркської академії наук, доктор медичних наук, професор, лауреат Державних премій СРСР та України, головний хірург МОЗ України, Герой Соціалістичної Праці, Герой України. Широке коло його науково-клінічних інтересів становили питання хірургії органів травлення, легень, серця і магістральних кровоносних судин, анестезіології. За участю О.О. Шалімова сконструйовані оригінальний апарат штучного кровообігу, плоскі дилататори для мітральної комісуротомії, ряд пристроїв та інструментів. Він запропонував і впровадив у практику методику заміни облітерованої артерії однойменною веною (in situ). Серед багатьох проблем, вирішенням яких успішно займалися вчені інституту під керівництвом О.О. Шалімова, одне з найважливіших місць належить розробці методів хірургічного лікування виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки. В результаті копітких наукових пошуків були запропоновані оригінальні види операцій та численні модифікації вже існуючих, що дозволило поліпшити результати лікування. У Київському НДІ клінічної та експериментальної хірургії, зокрема у очолюваному О.О. Шалімовим відділі, успішно розроблялися питання реконструктивно-відновної хірургії жовчних проток, вогнищевих та дифузних уражень печінки, портальної гіпертензії. Багато уваги О.О. Шалімов приділяв розвитку хірургії кровоносних судин: він по праву вважається одним із основоположників реконструктивно-відновної ангіохірургії в Україні. У керованому ним інституті вперше в Україні знайшла застосування і почала успішно розвиватися ендоваскулярна хірургія. З ім’ям О.О. Шалімова пов’язаний розвиток в Україні мікрохірургії. Однак чи не найбільш важливим були відмова від шаблонного застосування методик та розробка диференційованого, індивідуального підходу до вибору методики операції для кожного конкретного хворого. «Кожному хворому — своя операція» — це кредо вчителя стало наріжним каменем для численних учнів і послідовників О.О. Шалімова.
«Мета хірурга — постійне вдосконалення, знання та переломлення у своїй діяльності кращих світових досягнень, створення свого, оригінального, що визначає прогрес в медицині і хірургії на роки»
О.О. Шалімов