Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Ректор — Віталій Федорович Москаленко, віце-президент НАМН України, академік НАМН України, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений лікар України,
доктор медичних наук, професор

Адреса: бульв. Тараса Шевченка, 13, Київ, 01601, Україна
Тел./факс: (044) 234-40-62, 234-92-76
Тел.: (044) 454-49-00, 454-49-49, 235-31-45 (приймальна комісія)
E-mail: nmu@nmu.edu.ua. Сайт: www.nmu.edu.ua

Факультети: медичний № 1, медичний № 2, медичний № 3, медичний № 4, підготовки лікарів для Збройних сил України, фармацевтичний (денна та заочна форми навчання), медико-психологічний, стоматологічний, підвищення кваліфікації викладачів, виробничої практики, Український медичний ліцей.

Фармацевтичний факультет

Декан — Ірина Володимирівна Ніженковська, доктор медичних наук, професор
Адреса: вул. Пушкінська, 22, Київ, 01004, Україна
Тел./факс: (044) 235-90-65. Е-mail: dekan-farm@ukr.net

У 2011 р. Національний медичний університет (НМУ) імені О.О. Богомольця відзначив 170-річчя від дня заснування, 130-річчя з дня народження академіка О.О. Богомольця та з часу створення Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя, 120-річчя з дня народження М.О. Булгакова та 200-річчя з дня народження В.О. Караваєва.

Офіційна історія закладу розпочалася у 1841 р., тоді при Університеті Святого Володимира в Києві було створено медичний факультет. На всіх етапах розвитку університету його гордістю та авторитетом були науково-педагогічні школи.

В університеті навчалися або працювали всесвітньо відомі вчені В.О. Бец, О.П. Вальтер, В.О. Караваєв, В.П. Образцов, М.В. Скліфосовський, М.Д. Стражеско, видатні особистості Святитель Лука (В.Ф. Войно-Ясенецький), лауреат Нобелівської премії, академік Є.І. Чазов, письменники М.О. Булгаков, В.І. Коротич, лікар-космонавт О.Ю. Атьков. У 2010 р. вперше в історії Києва і закладу вшановано пам’ять видатного випускника Святителя Луки, на честь якого встановлено меморіальну дошку і барельєф, а також відкрито нову найсучаснішу лекційну аудиторію імені професора В.Ф. Войно-Ясенецького, за що університет нагороджено дипломом за перемогу в національній премії «Prointegration awards 2010» у номінації «Краще рішення для освітнього сектору» (РФ, 2010).

Високий рівень підготовки фахівців забезпечується потужним кадровим потенціалом, інноваційними технологіями організації та здійсненням навчально-виховного процесу, інтеграцією освітньої, наукової та лікувальної діяльності, широкою міжнародною співпрацею, сучасною матеріально-технічною базою, формуванням активної громадянської позиції. Розгалужена система доуніверситетської підготовки включає навчання в Українському медичному ліцеї та на підготовчих курсах різної тривалості. З 2010 р. у НМУ започатковано укладання угод з обласними та міськими державними адміністраціями про цільову підготовку фахівців для охорони здоров’я.

У 2011 р. вперше укладено угоду між НМУ імені О.О. Богомольця та КМДА про цільову підготовку фахівців для охорони здоров’я міста Києва. Конкретним втіленням угоди є зарахування на навчання 60 студентів за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія». Заклад уклав 37 угод із міжнародними та зарубіжними організаціями, є співзасновником Європейського міжуніверситетського центру науки та співробітництва (Італія), Східно-Європейської мережі університетів (Польща), учасником 27 освітніх та 49 міжнародних проектів. НМУ імені О.О. Богомольця — єдиний ВМНЗ України, який став партнером у програмі Європейського Союзу «Erasmus Mundus». Спільно з Каролінським інститутом (Швеція) реалізується навчально-наукова програма з підготовки молодих вчених. Університет активно співпрацює з ВООЗ та Європейським регіональним бюро ВООЗ. НМУ імені О.О. Богомольця — багаторазовий переможець Всеукраїнського рейтингу ВМНЗ України, міжнародних виставок навчальних закладів, на яких отримано поспіль 19 Золотих медалей у 2005–2011 рр. Закладу присвоєно почесні звання «Лідер сучасної освіти» (2005; 2006; 2010; 2011), «Лідер у створенні сучасних засобів навчання» (2009), «Лідер національної освіти» (2008; 2011).

Сьогодення НМУ імені О.О. Богомольця:

 • головний серед ВМНЗ України з навчально-методичної роботи;
 • базовий ВМНЗ із координації робіт по впровадженню засад Болонської декларації в систему реформування вищої медичної освіти України;
 • 12 факультетів, 7 інститутів та центрів, серед них — Український тренінговий центр сімейної медицини, 78 кафедр, 30 відділів і лабораторій, 10 спеціалізованих Вчених рад;
 • 1200 науково-педагогічних працівників, серед яких: близько 200 професорів та докторів наук, 800 доцентів та кандидатів наук;
 • понад 200 академіків і членів-кореспондентів НАН, НАМН, НАПН України, лауреатів Державної премії України, заслужених діячів науки і техніки, заслужених працівників освіти, заслужених лікарів України;
 • близько 13 000 студентів, інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів
  і докторантів, серед яких 1200 іноземних громадян — представників 54 держав світу;
 • випускники університету отримують диплом міжнародного зразка Diploma supplement;
 • у нас навчаються 56% студентів за державним замовленням, 44% — за контрактом, серед них представники з усіх областей України;
 • у кожній четвертій країні світу працюють випускники університету;
 • напрями підготовки: «Медицина», «Фармація»;
 • спеціальності: на додипломному етапі — лікувальна справа, педіатрія, медико-профілактична справа, фармація, технологія парфумерно-косметичних засобів, медична психологія; на післядипломному — 34 спеціальності;
 • англомовне відділення, Український медичний ліцей, система доуніверситетської підготовки із понад 40-річним досвідом роботи, аспірантура із 43 спеціальностей;
 • 30 наукових журналів, понад 60 наукових форумів на рік, понад 70 угод
  з міжнародними організаціями та інститутами, 62 наукові проекти і гранти;
 • наукова бібліотека з фондом понад 1 млн томів, 26 інтернет-класів, забезпеченість студентів комп’ютерами у навчальному процесі становить 1 на 9–10 осіб;
 • стоматологічний медичний центр — один із найпотужніших в Європі, розрахований на 300 крісел з потужністю 1,4 тис. відвідувань на день;
 • 137 клінічних баз, де лікуються 250 000 хворих на рік, 8 навчальних корпусів, 7 гуртожитків, 12 студентських їдалень та кафетеріїв, спортивний комплекс, санаторій-профілакторій та база відпочинку в Кончі-Заспі;
 • 22 колективи художньої самодіяльності, серед яких 5 мають звання народних;
 • у 2007 р. розпочато будівництво нового 20-поверхового навчально-лабораторного корпусу та гуртожитку;
 • у 2008 р. вперше в Оксфордському університеті (Велика Британія) та Каролінському університеті (Швеція) прочитано лекцію «Система охорони здоров’я в Україні»;
 • на 58-й сесії Європейського регіонального бюро ВООЗ ректора університету було обрано представником Європи до Комітету з політики та координації Спеціальної програми наукових досліджень, розробок і підготовки наукових кадрів у сфері відтворення населення;
 • в університеті навчаються видатні спортсмени, чемпіони Європи та світу, переможці Всеукраїнських та Міжнародних олімпіад і конкурсів;
 • збірна команда університету здобула перше загальнокомандне місце
  у ІІ Всеукраїнській спартакіаді серед студентів ВНЗ МОЗ України;
 • ефективно на всіх рівнях працює студентське самоврядування та студентське наукове товариство імені О.А. Киселя, яке у 2011 р. відзначило своє 130-річчя;
 • за підсумками ІІ Всеукраїнського конкурсу «Вища школа» університетська газета «Медичні кадри» отримала нагороду в номінації «Вузівська багатотиражка»;
 • згідно з державним рейтингом Міністерства освіти і науки України університет декілька років поспіль посідає 1-ше місце серед ВМНЗ;
 • ІІІ–ІV рівень акредитації за результатами діяльності та згідно з рейтингом ЮНЕСКО «ТОП 200 Україна» за 2009 р. посідає 4-те місце серед ВНЗ України та 1-ше місце серед ВМНЗ України;
 • заклад є партнером консорціуму Європейських університетів: у вересні 2011 р. приєднався до асоціації підписантів Великої Хартії університетів (Magna Charta Universitatum).

Фармацевтичний факультет. Історія розвитку в Україні фармації як науки невід’ємно пов’язана зі становленням та розвитком київської медичної та фармацевтичних шкіл. Наприклад, одними з перших прадавніх документальних історичних згадувань є хроніки Києво-Печерського монастиря, які свідчать про те, що вже в ХІ ст. серед його монахів були люди, які присвячували своє життя наданню медичної допомоги іншим. Більше того, згодом при монастирі було створено лікарню, в якій пацієнти могли безкоштовно отримати терапевтичну, хірургічну та психоневрологічну допомогу. Монастирські цілителі готували порошки, мазі, настоянки та відвари. Це може свідчити про те, що виготовлення простих форм лікарських засобів вже тоді мало системний та організований характер. Якщо ж розглядати становлення та розвиток київської фармацевтичної школи в контексті історії НМУ імені О.О. Богомольця, то умовною точкою відліку може бути заснування у 1834 р. Київського університету Святого Володимира, у складі якого в 1841 р. відкрито медичний факультет.

Згодом при факультеті була відкрита спеціальна аптека, яка не лише забезпечувала населення столиці лікарськими засобами, але й слугувала навчальною базою для підготовки фармацевтів за системою учнівства. Ще через деякий час на базі факультетської аптеки було відкрито дві окремі лабораторії — хімічну та фармакологічну. На початку 20-х років ХХ ст. створено Київський медичний інститут, який став правонаступником медичного факультету Університету Святого Володимира.

Пізніше засновано Київський фармацевтичний інститут, але як самостійний столичний науково-освітній заклад він проіснував до 1935 р., коли згідно з рішенням Верховної Ради УРСР його було переведено до Одеси, а у 1959 р. — до Запоріжжя, де на його базі створено Запорізький фармацевтичний інститут. У складі цього закладу невдовзі був відкритий медичний факультет, який здійснював підготовку лікарів. Згодом Запорізький фармацевтичний інститут перейменовано на Запорізький медичний інститут, у складі якогой до сьогодні функціонує фармацевтичний факультет. Таким чином, київська фармацевтична школа зробила вагомий внесок у розвиток фармацевтичної науки та освіти в інших містах України.

Відкрити фармацевтичний факультет у складі НМУ імені О.О. Богомольця вдалося вже після набуття Україною незалежності — у 1997 р. Першим деканом факультету став Д.С. Волох, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри організації та економіки фармації, який і сьогодні продовжує плідну наукову, педагогічну та виховну діяльність, щедро ділиться своїм унікальним досвідом зі студентами та колегами. Із 2003 р. й понині факультет очолює І.В. Ніженковська, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біологічної, біоорганічної та фармацевтичної хімії. У 2006 р. фармацевтичний факультет отримав вищий — IV рівень акредитації; навчання проводиться у денній та заочній формах за спеціальностями «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів».

Факультетом створено потужний науково-педагогічний потенціал. Сьогодні до його складу входять 8 кафедр, що дає йому право мати власну Вчену раду. Професорсько-викладацький склад факультету налічує 118 осіб, з них 14 професорів та докторів наук, 61 доцент та кандидат наук, тут працюють 4 академіки та члени-кореспонденти різних академій, 4 лауреати державних премій і 4 заслужені діячі науки і техніки України.

За час існування на факультеті підготовлено понад 1200 провізорів (у тому числі фахівці з числа іноземних громадян: Сирії, Саудівської Аравії, Ірану, Іраку, Тунісу, Йорданії, Ізраїлю, Грузії та Росії), а сьогодні навчається 2342 студенти, зокрема близько 1700 — на заочному відділенні; здійснюється підготовка спеціалістів, магістрів та кадрів вищої кваліфікації, створено аспірантуру.

Багато студентів факультету є членами Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя, щорічно беруть активну участь і виборюють призові місця на всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та конференціях.