СЕГМЕНТ РИНКУ

СЕГМЕНТ РИНКУ складається зі споживачів, що однаково реагують на один і той самий набір спонукальних стимулів маркетингу. С.р. фармацевтичного має відповідати таким вимогам: наявність потреб, які може задовольнити досліджуваний ЛП; відносна постійність потреб (зміна може відбутися при просуванні на ринок нового ЛП або в разі зміни державної політики в галузі охорони здоров’я); основні характеристики С. повинні піддаватися вимірюванню, і він має бути чітко окреслений. Менеджери з маркетингу мають бути впевнені, що існує достатньо інформації щодо конкретного С.р. або опрацьована необхідна методологія збору інформації для виміру С.р.; потенційна місткість С.р. повинна бути достатньою для того, щоб окупилися виробничі та маркетингові витрати і був отриманий прибуток. Правильне визначення С.р. демонструє принцип Парето: 20% С.р. забезпечує 80% доходів та прибутку фірми. Після розділення ринку на окремі С.р. виділяють цільовий ринок, ринкову нішу та ринкове вікно. Цільовий ринок охоплює декілька С.р., відібраних для маркетингового вивчення та маркетингової діяльності цієї фірми. Ринкове вікно — це С.р., яким знехтували виробники відповідної продукції, це незадоволені потреби споживачів. Ринкове вікно — групи споживачів, конкретні потреби яких не можуть бути прямо задоволені спеціально створеним для цього товаром, а задовольняються внаслідок використання інших товарів. Прикладом ринкового вікна у сфері забезпечення населення ЛП може бути відсутність достатнього асортименту ЛП для дітей, препаратів пролонгованої дії, препаратів для лікування окремих хвороб. Ринкова ніша — це С.р., для якого найбільш оптимальними і відповідними є товари певної фірми та її можливості постачання.

Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Мороз Л.А. та ін. Фармацевтичний маркетинг / За ред. Л.А. Мороз. — Львів, 2000; Мнушко З.Н., Дихтярева Н.Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. II. Маркетинг в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2008.


Інші статті автора