СВІТЛИЧНА Євгенія Іванівна

СВІТЛИЧНА Євгенія Іванівна (15.09.1948, м. Городня Чернігівської обл.) — кандидат філологічних наук (1985), доцент (1986), завідувач кафедри латинської мови, нині — кафедри українознавства та латинської мови НФаУ (з 1992).

Svetlichna.tifЗакінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (1972).

Працювала: викладач кафедри іноземних мов (1974–1981), аспірант Інституту всесвітньої літератури ім. Максима Горького АН СРСР (1982–1984), старший викладач кафедри іноземних мов (1985–1986), доцент кафедри російської та іноземної мов (1986), завідувач кафедри латинської мови (з 1992 — кафедра українознавства та латинської мови, з 2005 — кафедра суспільних наук, українознавства та латинської мови, з 2007 — кафедра української та латинської мови) НФаУ.

Напрями наукових досліджень: становлення та розвиток латинської та української фармацевтичної термінології; удосконалення методики викладання гуманітарних та мовних дисциплін та їх роль у професійній підготовці спеціалістів фармацевтичної галузі; вплив античної культури на новогрецьку поезію ХХ ст.

Наукові здобутки: автор понад 80 наукових праць, з них 10 підручників, 16 навчальних посібників, 6 методичних рекомендацій.

Основні праці: Українське ділове мовлення: Підручн. — Х., 2002 (співавт.); Латинська мова: Підручн. — Х., 2001 (співавт.); Латинский язык: Учебник. — Х., 2002 (співавт.); Українське ділове мовлення: Підручн. — Х., 2002 (співавт.); Latin for pharmacy students: Textbook. — Kharkіv, 2003 (співавт.); Латинська мова: Підручн. для студ. вищ. навч. закладів. — Х., 2004 (співавт.); Этимологический словарь латинских ботанических названий лекарственных растений. — Х., 2003 (співавт.); Фармацевтична термінологія. Terminologia pharmaceutica polуglotta: Багатомовний словник для студ. вищ. навч. закладів. — Х., 2004 (співавт.); Studemus Latinam. Изучаем латынь: Учеб. пособ. для студ. высш. фармац. учеб. заведений. — Х., 2002 (співавт.); Studemus Latinam. Вивчаємо латину: Навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закладів. — Х., 2002 (співавт.); Studemus Latinam. We Learn Latin: Manual for Individual Students Work. — Х., 2006 (співавт.); Українська мова для іноземних студентів. Навч. посіб. — К., 2010 (співавт.); Латинська термінологія у системі фармацевтичної освіти // Фармація ХХІ століття: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (23–24 жовтня 2002 р. Харків). — Х., 2002; Проблеми викладання латинської мови у динаміці розвитку сучасної фармацевтичної термінології // Інноваційні технології викладання латинської та української мов у вищих навчальних закладах: Матеріали наук.-практ. конф., Харків, 19 березня 2003 р. — Х., 2003; Проблемні питання термінотворення та терміновживання в сучасних латинській та українській фармацевтичних терміносистемах // Значення українознавчих та мовних дисциплін у системі вищої освіти: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 11–12 листопада 2004 р.


Інші статті автора