Національна наукова медична бібліотека України

Генеральний директор — Раїса Іванівна Павленко, відмінник охорони здоров’я, заслужений працівник культури України, кавалер орденів княгині Ольги ІІІ та ІІ ступеня

Адреса: вул. Льва Толстого, 7, Київ, 01033, Україна

Тел.: (044) 234-51-97 (генеральний директор/вчений секретар)
(044) 289-14-40 (черговий швейцар/реєстрація читачів)

E-mail: medlib@library.gov.ua. Cайт: www.library.gov.ua

У самому центрі Києва, «Золотому кільці» історичних та художніх пам’яток столиці України, знаходиться шедевр архітектурного та дизайнерського мистецтва ХІХ ст. — будинок легендарної родини відомих цукрозаводчиків Терещенків, девізом життя яких було «Прагнення до суспільної користі». Глава родини — видатний меценат Нікола Терещенко своїм життям дав добрий приклад уваги та поваги до історичного минулого, збереження та примноження духовних цінностей, які становлять сьогодні національний фонд культури. Служіння на благо Вітчизни — це і численні заклади просвітництва, охорони народного «здравія», що входили у сферу благодійної діяльності цієї унікальної родини. Невипадково саме у цьому вишуканому та затишному особняку на розі вулиць Льва Толстого та Антоновича (колишня Горького) знаходиться Будинок Знань та Мудрості, де з 1969 р. панує Її Величність МЕДИЧНА КНИГА! А починалася історія головної медичної бібліотеки країни з невеличкої книгозбірні у «Будинку вчених», де створена в листопаді 1930 р. наказом Народного Комісаріату охорони здоров’я України Київська державна медична бібліотека займала одну кімнату, а весь її фонд розміщувався на двох стелажах. У роки Великої Вітчизняної війни бібліотечний фонд, майно та документація були знищені вщент.

І подальша доля бібліотеки складалася непросто: серед випробувань, які чекали на неї — жорсткий фінансовий тиск, економічна невизначеність, книжкова криза, постійна загроза втрати приміщення.

Неодноразово змінювалася назва бібліотеки, її адреса… На початку 70-х років ХХ ст. рідною домівкою бібліотеки стала унікальна споруда на вул. Льва Толстого, 7, яка після відновлювальних робіт власними силами працівників була віднесена у 1983 р. до пам’яток архітектури. Було все — і злети, і скрутні часи. Але за всіх умов бібліотека відстоювала право на існування, зберігала та примножувала свої найкращі традиції — в ім’я здоров’я людини нести знання, втілені у друкованому слові.

У 1950-х роках бібліотека (на той час Республіканська наукова медична бібліотека (РНМБ) МОЗ УРСР) остаточно сформувалася як центр бібліотечно-бібліографічного обслуговування медичних працівників республіки.

Здійснюючи організаційно-методичне керівництво мережею бібліотек галузі, РНМБ у стислі строки створила ефективну систему методичної допомоги на місцях, організувала обмін досвідом бібліотечної роботи, так звані Республіканські школи передового досвіду. Починали функціонувати нові структурні відділи та підрозділи. На цей період припадає відкриття першого в УРСР довідково-реферативного відділу на повній самоокупності, створення міжбібліотечного та заочного абонемента. У середині 1970-х років РНМБ затверджена державним депозитарієм медичної літератури та центром галузевого документообміну, координаційним центром науково-дослідної роботи.

За активну роботу з метою пропаганди медичних знань і з нагоди 50-річчя у 1980 р. бібліотеку нагороджено Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР. Згідно з Указом Президента України від 3 квітня 2006 р. № 286/2006, враховуючи роль Державної наукової медичної бібліотеки МОЗ України як провідного науково-інформаційного закладу в сфері медичної науки і охорони здоров’я та з огляду на загальнодержавне і міжнародне визнання результатів її діяльності, Бібліотеці надано статус Національної.

80 років плідної праці на ниві охорони здоров’я кількох поколінь співробітників бібліотеки забезпечили їй достойне місце в сучасній інформаційній інфраструктурі держави. Сьогодні Національна наукова медична бібліотека України (ННМБУ) — невід’ємна ланка системи охорони здоров’я, справжній лідер потужної бібліотечної мережі медичної галузі країни, яка нараховує майже 1000 бібліотек різного рівня.

Ресурсна книжкова база ННМБУ нині є однією з найбільших у Європі й нараховує понад 1,5 млн примірників літератури медико-біологічного спрямування багатьма мовами світу. Вже більше 40 років у Бібліотеці функціонує один із найбільших спеціалізованих галузевих фондів країни — фонд патентної та нормативно-виробничої медичної документації (202 тис. примірників).

Справжня окраса національної книжкової скарбниці — унікальні фонди рідкісних та раритетних видань епох Відродження і Просвітництва, започаткований понад чверть століття тому фонд «Медичної україніки» — літератури з автографами та дарчими написами. Гордістю бібліотеки є колекції з власних зібрань видатних вітчизняних медиків: Л. Громашевського, Г. Писемського, Я. Фрумкіна, Л. Зарицького, наших сучасників: Л. Пирога, В. Саєнка, В. Барабоя. В історію бібліотеки яскраві сторінки назавжди вписали всесвітньо відомі вчені: М. Стражеско, О. Богомолець, О. Кримов,

Б. Маньківський, В. Фролькіс, М. Спіров, Ю. Бернадський, В. Чаговець, Л. Громашевський, М. Амосов.І сьогодні серед відвідувачів та щирих друзів ННМБУ ціла когорта видатних медиків сучасності: Л. Пиріг, М. Бойчак, І. Чекман, В. Безруков, І. Трахтенберг, К. Амосова, А. Свінцицький, М. Опанасенко, Б. Криштопа, Ю. Дупленко, С. Старченко та багато інших.

Задовольняючи наукові та практичні потреби фахівців за принципом «освіта упродовж всього життя», ННМБУ спрямовує свою діяльність на розширення спектра інформаційних послуг. Впродовж 5 років у ННМБУ ведеться робота з організації вітчизняного фонду електронних документів. Окрім джерел інформації на традиційних носіях, бібліотека має чимало баз на СD-RОМ. Модернізація процесів формування та управління фондами, впровадження новітніх технологій, засобів зв’язку та телекомунікацій відкривають великі перспективи в ресурсному забезпеченні медичної науки і практики. Бібліотека — один із перших і постійних членів Консорціуму бібліотек України по використанню ресурсів найбільшого у світі видавництва періодики «EBSCO Publishing».

В режимі online ННМБУ забезпечує доступ до 2 тис. повнотекстових електронних журналів. Створення власних баз даних, нових документально-інформаційних продуктів, а також транспортування знань (тобто забезпечення доступу до світових електронних баз даних) — це надійний шлях інтегрування ННМБУ у світовий інформаційний простір. Через розгалужену систему традиційних та новітніх форм бібліотечної роботи бібліотека здійснює комплексне бібліотечно-інформаційне обслуговування всіх категорій спеціалістів (понад 70 тис. користувачів) галузі та суміжних із медициною галузей знань.

Сьогодні ННМБУ — це не лише осередок наукової медичної думки і складова системи професійної підготовки кадрів. Як провідний культурно-освітній заклад та науково-дослідний центр бібліотек галузі ННМБУ продовжує споконвічні традиції бібліотек — носіїв соціальної пам’яті народу. В рамках державної програми «Документальна пам’ять України» ННМБУ здійснює комплекс заходів щодо збору, збереження та популяризації медичної документальної спадщини.

Відтворенню історії галузі в портретах її діячів слугує серія біобібліографічних словників під узагальнюючою назвою «Медицина в Україні», які через призму творчих біографій яскравих особистостей розкривають процес становлення та розвитку української медичної науки і практики.

Випуски, що вже вийшли друком (а це понад 1000 персоналій вчених, дослідників, експериментаторів, практичних лікарів) посіли чільне місце в інформаційному полі медичної галузі. Подвижникам бібліотечної справи та представникам лікарського стану, чиє життя пов’язане з медичною книгою, присвячено започатковану ННМБУ серію біобібліографічних видань «Славні імена української медичної книги: медичні бібліотеки України в особах, документах, бібліографії». Справі увічнення пам’яті особистостей, які становлять інтелект нашої держави, слугуватимуть зініційовані бібліотекою випуски «Календаря знаменних дат в історії медицини в Україні».

ННМБУ — учасниця світового бібліотечного процесу. Книгообмін, який здійснюється сьогодні із 35 бібліотеками 20 країн світу — не лише важливе джерело формування фондів, але й надійний інструмент розширення інтелектуальних контактів та взаєморозуміння між науковцями світу. Серед ділових партнерів бібліотеки — німецьке видавництво «Springer», канадський проект «Освіта», Інститут Гете, Британська рада, Французький культурний центр, Американський дім, благодійні фонди «Сейбр-Світло», «Езра», «Каунтерпарт» та ін.

Працею кількох поколінь справжніх подвижників бібліотечної справи, бібліотекарів за покликанням підіймалася бібліотека сходинками визнання та авторитету від крайової медичної до Всеукраїнської бібліотеки загальнодержавного значення. З перших днів існування ННМБУ тут працювали справжні носії високої культури і духовності. У Бібліотеці розпочинали свою діяльність такі відомі у майбутньому спеціалісти, як фізіолог Е. Бергер, мікробіолог С. Дяченко, військовий лікар Є. Закржевський. Певний час бібліографом-референтом працювала рідна сестра Лесі Українки — Ольга Косач-Кривинюк. Серед тих, хто розробляв стратегію розвитку бібліотеки та становлення всієї мережі медичних бібліотек республіки — професіонали найвищого ґатунку: Ф. Хмара, П. Коломієць, Г. Плеський…

Понад 35 років беззмінним керівником бібліотеки є Раїса Іванівна Павленко — відмінник охорони здоров’я, заслужений працівник культури України, кавалер орденів княгині Ольги ІІІ та ІІ ступеня. «Приносити людям радість, нову, найнеобхіднішу інформацію заради здоров’я фізичного і духовного» — головний принцип роботи Національної наукової медичної бібліотеки України — справжньої книжкової скарбниці медичних знань.

Пилип Снєгірьов