САНАЦІЯ

САНАЦІЯ (лат. sanatio — лікування, одужання) — комплекс послідовних взаємопов’язаних заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, соціального характеру, які спрямовані на виведення ФП із кризи, відновлення чи досягнення ними прибутковості та конкурентоспроможності, тобто система заходів щодо запобігання банкрутству (див. Банкрутство) фірм, їх фінансового оздоровлення та відновлення платоспроможності. Основні етапи реалізації моделі С. ФП такі: аналіз причин виникнення кризової ситуації (на основі оцінки фактичного фінансового стану підприємства); рішення щодо ліквідації; визначення мети С., стратегічних цілей; формування програми С. з виходом на проект С., тобто формування санаційних заходів; розроблення бізнес-плану С., а саме — бізнес-плану фінансового оздоровлення, внаслідок чого пропонується вихід з кризи, відновлення позицій на ринку. С. ФП може здійснюватися одним із таких шляхів: погашення боргів підприємства; злиття збиткових підприємств з фінансово міцними; переоформлення короткотермінових кредитів (див. Кредит) на довготермінові; випуск і розміщення цінних паперів (див. Цінні папери) для мобілізації фінансових ресурсів (див. Фінансові ресурси), перетворення підприємства-боржника на інше підприємство, в т.ч. колективної чи інших форм власності. У проведенні санаційних заходів окремі підприємства спираються на державну фінансову підтримку, яка може надаватись тільки після державної експертизи санаційних проектів та техніко-економічного обґрунтування ефективності санаційних процедур. Основними показниками техніко-економічного обґрунтування доцільності С. ФП є: конкурентоспроможність продукції; обсяг реалізованої продукції; витрати на виробництво і реалізацію продукції; прибуток; показники рентабельності виробництва, ефективність використання ресурсів, у т.ч. виробничих потужностей (див. Виробнича потужність); загальний обсяг інвестицій (див. Інвестиції), терміни їх повернення; досягнення точки беззбитковості; показники фінансової стійкості (див. Фінансова стійкість).

Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. та ін. Економіка підприємства. — К.–Львів, 2001; Горфинкель В.Я., Купряков Е.М., Прасолова В.П. Экономика предприятия. — М., 1996; Посилкіна О.В., Толочко В.М. Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств. — Х., 2001; .


Інші статті автора