САМУРА БОРИС АНДРІЙОВИЧ

САМУРА Борис Андрійович (23.07.1939, м. Пологи Запорізької обл.) — доктор фармацевтичних наук (1984), професор (1986); заслужений діяч науки і техніки України (1990), дійсний член Академії наук технологічної кібернетики України (1992), завідувач кафедри фармакотерапії НФаУ (з 1985).

samura.tifЗакінчив фармацевтичний факультет Запорізького державного медичного інституту (1968).

Працював: асистент кафедри фармакології Запорізького державного медичного інституту (1968); завідувач кафедри фармакотерапії ХФІ (1985); завідувач кафедри фізіології й медицини (1987) та декан біологічного факультету Запорізького державного медичного інституту (1988–1990); завідувач (1991), професор (2005), завідувач кафедри фармакотерапії НФаУ (з 2007).

Напрями наукових досліджень: пошук нових БАР синтетичного та природного походження, які впливають на нервову, серцево-судинну системи і функцію нирок; доклінічні дослідження АФІ та ЛП.

Наукові здобутки: автор близько 757 наукових праць, 18 патентів, 248 авторських свідоцтв, 32 раціоналізаторських пропозицій, 10 підручників, 35 навчальних посібників, 42 методичних рекомендацій. Підготував 24 докторів наук та 91 кандидата наук.

Основні праці: Синтез и фармакологические исследования некоторых производных имидазо(1,2-f)ксантина (канд. дис.). — Донецк, 1973; Синтез и фармакологическая активность замещенных и конденсированных производных ксантина (докт. дис.). — Х., 1984; Влияние некоторых производных имидазо(1,2-f)ксантина на биоэлектрическую активность и вызванные потенциалы коры больших полушарий головного мозга // Фармакол. и токсикол. –1983. — № 1; Справочник новых лекарственных средств. — К., 1993 (співавт.); Фармакокинетика: Учебник. — Х., 1996 (співавт.); Фармакотерапия: Учебник в 2 т. — Х., 2000, 2007, 2008 (співавт.); Hypoglicemyc activity of substituted sucinamic acids // Medicinos teorija ir praktika. — 2003. — № 3 (співавт.); Anticonvulsant activity of replaced amids of sucinamic acids // Medicinos teorija ir praktika. — 2003. — № 3 (співавт.); Первая доврачебная помощь: Учебник. — Х., 2004 (співавт.); A university course in pharmacokinetics. — Х., 2005 (співавт.); Orientačni sledováni vlivu výluhů ze směsi rostlinných drog na vybranė funkce ledvin // Česká a slovenská farmacie. — 2007. — № 2 (співавт.); Синтез та біологічні властивості 8-амінозаміщених 7-β-гідрокси-γ-(3-метилфенокси)пропіл-3-метилксантину // Вісн. фармації. — 2007. — № 1 (співавт.); Вивчення можливої ульцерогенної та місцевоподразнювальної дії хрометкарбу // Запорож. мед. журн. — 2008. — № 1 (співавт.).

Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. чл.-кор. НАН України, проф. В.П. Черних. — Х., 2005; Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991; Хто є хто в Українській фармацевтичній академії. Бібліографічний збірник / За ред. проф. О.І. Тихонова. — Х., 1998.