ТИМОЧКО Михайло Федорович

ТИМОЧКО Михайло Федорович (25.09.1935, с. Кропивник Івано-Франківської обл. — 27.07.1998, с. Липа Івано-Франківської обл.) — професор, завідувач кафедри біохімії (1995–1998).

Tymochko.tifЗакінчив біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1962).

Працював: лаборант кафедри фізіології людини і тварин (1962–1963); науковий співробітник лабораторії радіаційної і фізико-хімічної біології Львівського університету (1963–1980); науковий співпрацівник Центральної науково-дослідної лабораторії (1980–1987); асистент (1986–1990), доцент (1990–1995), професор (1994–1995), завідувач (1995–1998) кафедри біохімії Львівського медичного університету. Загинув трагічно внаслідок нещасного випадку.

Кандидат біологічних наук (1971), старший науковий співробітник (1978), доцент (1991), доктор біологічних наук (1993), професор (1995).

Напрями наукових досліджень: вивчення біохімічних та фізіологічних механізмів формування адаптаційно-компенсаторних процесів за умов дії різних екстремальних впливів (стрес, фізичні перенавантаження, іонізуюче випромінювання, інтоксикації); дослідження корелятивних зв’язків інтенсивності та ефективності енергетичного обміну, кисеньзалежних реакцій та кисневого гомеостазу з вільнорадикальними та антиоксидантними реакціями; один з авторів відкриття феномену внутрішньоклітинної генерації ендогенного кисню в організмі людини і тварин.

Автор близько 450 наукових і навчально-методичних праць, серед них 10 авторських свідоцтв на винаходи, монографія.

Підготував 8 кандидатів, 3 докторів наук.

Основні праці: Влияние тотального рентгеновского облучения на некоторые показатели обмена фосфатидных фракций больших полушарий головного мозга кроликов (канд. дис.). — Львів, 1971; Роль интенсивности и сопряженности окислительно-восстановительных процессов в поддержании электролитного гомеостаза // Физиол. журн. — 1985. — № 3 (співавт.); Метаболічні аспекти формування перехідних адаптаційно-компенсаторних процесів при екстремальній дії гіпоксії (докт. дис.). — Львів, 1992; Особливості порушення метаболічних процесів при алкоголізмі // Експ. клін. фізіол. біохім. — 1997. — № 2 (співавт.); Метаболічні аспекти формування кисневого гомеостазу в екстремальних станах (моногр.). — Львів, 1998 (співавт.); Роль свободнорадикальных реакций в формировании кислородного гомеостаза организма // Hypox. Med. J. — 1998. — № 4 (співавт.).

Алексевич Я.І. Історія відкриття «механізму виживання в екстремальних умовах» // Акт. пробл. медицини, біології, ветеринарії, сільського господарства. — Львів, 1997; Львівський державний медичний інститут. — Львів, 1994; Михайлів Л. Село Кропивник. З погляду минулого. — Долина, 1998; Експ. клін. фізіол. біохім. — 2000. — № 4; Архів ЛНМУ, спр. 70893 [фото].