СОБЧУК Богдан Антонович

СОБЧУК Богдан Антонович (15.03.1909, м. Стрий Львівської обл. — 09.04.1974, Львів) — професор, завідувач кафедри біохімії (1944–1973).

СОБЧУК.tifЗакінчив медичний факультет Львівського університету (1933).

Працював: асистент кафедри біохімії Львівського університету (1933–1936); асистент кафедри фізіології Львівської академії ветеринарної медицини (1936–1938); приватна практика у Тернополі (1939–1940); доцент кафедри тваринництва сільськогосподарського факультету Львівського політехнічного інституту (1940–1941); доцент кафедри біохімії медико-природничих фахових курсів у Львові (1942–1944); завідувач кафедри біохімії Львівського медичного інституту (1944–1973).

Кандидат медичних наук (1946), доцент (1949), доктор біологічних наук (1960), професор (1961).

Напрями наукових досліджень: вивчення обміну вуглеводів, зокрема ролі піровиноградної кислоти у глікогенолізі м’язів; дослідження впливу ксантоптерину і деяких побічних продуктів його синтезу на ріст та особливості метаболізму експериментальних пухлин; вивчення обміну йоду в процесі функціонування щитоподібної залози в нормі й патології; дослідження дії оксиду вуглецю на гемові білки.

Автор близько 60 наукових праць.

Підготував 23 кандидатів, 9 докторів наук.

Основні праці: Ammonikbildung und Pyrophosphatzerfall im Muskel // Bioch. Zeit. — 1932. — Bd. 249 (співавт.); Le mecanisme de la supression de l’ammoniogenese dans le muscle par l’acide pyruvique // C. R. Soc. Biol. — 1936. — T. 121 (співавт.); Rola kwasu pyrogronowego w glikogenolizie miesniowej (канд. дис.). — Львів, 1937; Синтез ксантоптерина и его побочных продуктов и их влияние на экспериментальные опухоли животных (докт. дис.). — Львів, 1959; Про карбоксиміоглобін при гострому отруєнні щурів окисом вуглецю // Укр. біохім. журн. — 1961. — Т. 33 (співавт.); Механізм дії АТФ на ефект Кребтрі в асцитних клітинах раку Ерліха // Укр. біохім. журн. — 1966. — Т. 38 (співавт.); Вплив кокарбоксилази, пангамату кальцію та бікарбонату на вміст у крові молочної та піровиноградної кислот при комісуротомії. — Фізіол. журн. — 1971. — № 2 (співавт.).

 Архів ЛНМУ, спр. 25915 [фото]; Ганіткевич Я. Українські лікарі-вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи. — Львів, 2002; Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах і іменах. — Львів, 2004; Львівський державний медичний інститут. — Львів, 1994; Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського медичного інституту. — Львів, 1966; Лупій Г. Личаківський цвинтар. — Львів, 1996; Пундій П. Українські лікарі. — Львів-Чикаґо, 1994. — Т. 1; Учені вузів Української РСР. — Київ, 1968; Укр. біохім. журн. — 1974. — № 6; Шапиро И.Я. Очерки по истории Львовского медицинского института. — Львов, 1959; Albert Z. Lwowski wydziaі lekarski w czasie okupacji hitlerowskiej 1941–1944. — Wrocіaw, 1975.