САМОМЕНЕДЖМЕНТ

САМОМЕНЕДЖМЕНТ — послідовне та цілеспрямоване застосування випробуваних методів роботи в повсякденній практиці для того, щоб оптимально та ефективно використовувати свій час. Головна мета С. — оптимізація та максимальне використання особистих можливостей, усвідомлене управління власною діяльністю, подолання несприятливих зовнішніх обставин та чинників. Ключовим елементом С. є перетворення постійно виникаючих у процесі управлінської діяльності практичних ситуацій невпорядкованості умов, потреб і обставин на цілеспрямовані, послідовні, здійсненні дії й завдання. Перевагами С. є зменшення затрат на виконання роботи, поліпшення організації праці, зниження рівня стресів, задоволеність роботою, підвищення мотивованості праці та рівня власної кваліфікації, зменшення помилок при виконанні своїх функцій, досягнення професійних та життєвих успіхів найкоротшим шляхом. Основними складовими частинами С. є раціональна та ергономічна організація робочого місця, оптимізація навколишнього виробничого середовища, аналіз затрат робочого часу, планування роботи (змісту, графіка, порядку виконання), організація її інформаційного забезпечення. Рисами С., особливо необхідними для працівників фармацевтичної галузі, є підтримання фізичного здоров’я, відсутність або подолання шкідливих звичок, стійкість до стресів, енергійний та оптимістичний тип діяльності та поведінки, ефективне використання ресурсів (часових, матеріальних тощо). Процес С. стосовно послідовності виконання конкретних функцій зазвичай складається з таких етапів: накреслення мети, планування варіантів діяльності, прийняття рішень щодо конкретних шляхів реалізації, організація процесів і реалізація накреслених завдань, контроль і аналіз результатів.

Карпичев В.С. Самоменеджмент: введение в проблему // Проблемы теории и практики управления. — 1994. — № 3; Колпаков В. Становление и развитие теории и практики самоменеджмента // Персонал. — 2001. — № 8; Лукашевич Н.П. Теория и практика самоменеджмента. — К., 1999; Русинов Ф.М., Никулин Л.Ф., Фаткин Л.В. Менеджмент и самоменеджмент в системе рыночных отношений. — М., 1996; Шегда А.В. Менеджмент. — К., 2002.


Інші статті автора