САЛЬБУТАМОЛУ СУЛЬФАТ

САЛЬБУТАМОЛУ СУЛЬФАТ (Salbutamoli sulfas). Ди[(R,S)-2-третбутиламіно-1-[4-гідрокси-3-(гідроксиметил)-феніл]етанолу] сульфат.

С26H44N2O10S                                            Мол. м. 576,7

Salbutamoli sulfas.ai

АФІ синтетичного походження. Білий або майже білий кристалічний порошок, легкорозчинний у воді, малорозчинний в етанолі та етері, дуже малорозчинний у дихлорметані. УФ-спектр: λmax=276 нм 0,001% розчину в 0,1 М кислоти хлороводневої. Зберігають у щільно закупореному контейнері, у захищеному від світла місці.

Ідентифікують за УФ спектром; за ІЧ-спектром, порівнюючи з ІЧ-спектром формувача сигналу зображення сальбутамолу сульфату; методом ТШХ у системі розчинників амоніак концентрований — вода — етилацетат — 2-пропанол-ізобутилме — тилкетон (3:18:35:45:50); пластинки силікагелю обробляють сумішшю метилбензотіазлінону та хлоргідрату гідразину в 90% метанолі. Спостерігають оранжево-червоне забарвлення шару дихлорметану при додаванні в суміш розчинів натрію тетраборату, амінопіразолону, калій гексаціаноферату та дихлорметану. До розчину субстанції додають розчин ферум (III) хлориду, з’являється осад та виділяється газ, а додаючи кислоту сульфатну спостерігають знебарвлення розчину.

Кількісно визначають потенціометрично методом неводного титрування в середовищі льодяної оцтової кислоти.

Фармакологічна група. R03A C02; R03C C02 — бронхорозширювальні та токолітичні препарати.

Фармакологічні ефекти. Чинить бронхолітичну (знижує тонус та секрецію бронхів), токолітичну дію (знижує тонус міометрію).

Застосування. Бронхіальна астма, хронічний бронхіт та хронічнообструктивна хвороба легень, загроза передчасних пологів (див. Бронхолітики, Маткові препарати).

Вартанян Р.С. Синтез основных лекарственных средств. — М., 2004; European Pharmacopoeia 5; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Тпе Меrc index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological. 13 Ed., 2001. — № 1.


Інші статті автора