БАНАХ Онуфрій Степанович

БАНАХ Онуфрій Степанович (24.06.1934, с. Галич Тернопільської обл.) — професор кафедри загальної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії (1993–2003).

Banach.tifЗакінчив хімічний факультет Львівського університету (1957).

Працював: викладач хімії Підгаєцької середньої школи та Підгаєцького медичного училища Тернопільської області (1957–1960); аспірант кафедри фізичної хімії Львівського університету (1960–1963); викладач хімії Луцької філії Львівського університету (1963–1967)/Київського автодорожнього інституту (1968–1971)/Львівського політехнічного інституту (1971–1975); інженер-хімік (1975–1976), молодший науковий співробітник (1976), старший науковий співробітник (1976–1977) науково-дослідного сектору кафедри загальної гігієни Львівського медичного інституту; асистент (1977–1990), доцент (1990–1993), професор кафедри загальної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії (1993–2003); за сумісництвом старший науковий співробітник (1977–1988) науково-дослідного сектору кафедри загальної гігієни Львівського медичного інституту.

Кандидат хімічних наук (1977), доцент (1992), доктор хімічних наук (1992), професор (1994).

Напрями наукових досліджень: опрацювання модифікацій синтетичних і природних цеолітів для газохроматографічного аналізу забруднень повітря; питання охорони довкілля, зокрема повітря, від хімічних забруднень — запропонував модифікації сорбентів на основі цеолітів, які за селективністю вилучення мікроконцентрацій СО та інших забруднювачів повітря перевершують відомі аналоги.

Науково-практичні здобутки: автор близько 200 наукових праць, серед них — 4 монографії, 5 авторських свідоцтв на винаходи. Підготував 6 кандидатів наук.

Основні праці: Молекулярні сита типу цеолітів — новий вид селективних адсорбентів. У кн.: Проблеми розвитку природничих і точних наук. — Львів, 1964; Исследование хроматографических свойств цеолитов типа Y, содержащих катионы щелочных металлов и серебра (канд. дис.). — Тбілісі-Львів, 1977; Химическая промышленность и охрана окружающей среды (монографія). — Київ, 1986 (співавт.); Фізико-хімічні основи модифікації цеолітів для хроматографічного визначення забруднень повітря (докт. дис.). — Львів, 1992; Modified zeolites in gas chromatography for the analysis of air pollutants // Adsorp. Sci Technol. — 1996. — V. 14, № 4 (співавт.); Зміна термодинамічних функцій адсорбованих газів на формованих цеолітах CuNaM у хроматографічних колонках // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. — 2002. — № 41 (співавт.).

Літ.: Архів ЛНМУ; Енциклопедія сучасної України. — Київ, 2003. — Т. 2 [фото]; Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784–2006. — Львів, 2006; Львівський державний медичний інститут. — Львів, 1994; Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького: рік 2000. — Львів, 2000; Тернопільський енциклопедичний словник. — Тернопіль. — 2004. — Т. 1.