ТОЛЛОЧКО Станіслав Кароль (TOLLOCZKO Stanislaw Karol)

ТОЛЛОЧКО Станіслав Кароль (TOLLOCZKO Stanislaw Karol, 22.08.1868, с. Челєєво, Білорусь — 05.03.1935, Львів) — професор, засновник і керівник кафедри неорганічної хімії (1905–1935), декан філософського факультету (1914–1917) Львівського університету.

Tolloczko.tifЗакінчив природниче відділення Варшавського університету (1893). Стажування з хімії в університетах Геттінгена (1893–1896) та Кракова (1899–1901).

Працював: викладач математики, фізики і хімії в гімназіях Кракова (1896–1901); асистент (1896–1898), доцент (1901–1905) кафедри неорганічної хімії Краківського університету; засновник і керівник кафедри неорганічної хімії (1905–1935), директор 1-го хімічного інституту (1913–1935), декан філософського факультету (1914–1917) Львівського університету, де, зокрема, викладав неорганічну та аналітичну хімію для студентів фармацевтичного відділення.

Кандидат фізико-математичних наук (1893), доктор філософії (1896), доцент (1901), професор (1905). Президент Польського товариства природодослідників (1912–1913), Польського хімічного товариства (1931–1932).

Напрями наукових досліджень: питання аналітичної хімії, електрохімії, фотохімії; вивчав хімію неводних розчинів, кінетику розчинності кристалів, кріоскопічні властивості неорганічних розчинників, склад мінералів, каталітичне хлорування природного газу; одержав низку патентів на промислове виробництво тетрахлорвуглецю та інших речовин із природного газу.

Автор близько 30 наукових праць, серед них 9 перевидань підручників із неорганічної та органічної хімії. Підготував 4 професорів.

Основні праці: Об окислении ментена // Журн. Рус. физ.-хим. общ. — 1896. — Т. 30; Об углеводороде, образующемся при действии серной кислоты на ментол // Изв. Варшав. ун-та. — 1898. — № 7; Chemia nieorganiczna (підручник). — 1905, 1970 (співавт.); Chrmia organiczna (підручник). — 1909, 1954 (співавт.); Chemja w zakresie wiadomosci poczаtkowych. — Lwow, 1928; Chemia nieorganiczna lacznie z zasadami chemii ogolnej (підручник). — 1948, 1970 (співавт.).

Деркач Ф.А., Марченко М.Г. Про розвиток хімії у Львівському університеті в дорадянський період // Вісн. Львів. ун-ту, Сер. хім. — 1967. — Вип. 9; Енциклопедія Львівського університету. Хімічний факультет. — Львів, 2003; Lam S. Ilustrowana encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego. — Warszawa, 1927. — T. 3; Orgelbrand S. Encyklopedia powszechna: z ilustracjami i mapami. — Warszawa, 1898–1912. — T. 1–18; Osterreichische Nationalbibliotek: WBIS: P68618, PAB: I 553, 408–416; DA3546129016; portalwiedzy.onet.pl/; www.lwow.com.pl/ujk/4.html; www.ptchem.lodz.pl/res/content/Kronika Towarzystwa.rtf; Peretiatkowicz A., Sobeski M. Wspolczesna kultura polska. — Poznan, 1932; Srodka A. Uczeni Polscy XIX–XX stulecia. — Warszawa, 1998. — T. 4; Who is who in Central and East-Europe 1933–34. — Zurich, 1935; Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna. — Krakow, 1938, Bd. 1–22.


Інші статті автора