ШАРИКІНА Надія Іванівна

ШАРИКІНА Надія Іванівна (14.12.1939, Санкт-Петербург) — доктор медичних наук (1982), професор (1992), завідувач відділу онкофармакології ДУ «Інститут фармакології та токсикології» НАМН України (з 1986); очолювала Фармакологічний комітет МОЗ України (1992–1997), зробила значний внесок у його організацію, становлення та розвиток.

Sharikina.tifЗакінчила Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця (1966).

Працювала: молодший науковий співробітник (1966), старший науковий співробітник (1977), завідувач відділу онкофармакології (1986) ДУ «Інститут фармакології та токсикології» НАМН України.

Напрями наукових досліджень: пошук, вивчення та впровадження в онкологічну практику нових протипухлинних препаратів та медичних технологій.

Наукові здобутки: автор близько 700 наукових та методичних праць, співавтор 4 нових ЛП (Хлофіден, Бротеофін, Мебіфон, Лективир), 48 патентів. Підготувала 1 доктора та 8 кандидатів наук.

Основні праці: Проблемы химиотерапии опухолей // Экспериментальная онкология. — 1982, Т. 4. — № 4 (співавт.); Незалежний Фармакологічний комітет // Економічний часопис. — 1997. — № 1; Сучасні можливості лікарської дії на ріст та процеси метастазування злоякісних пухлин // Ліки. — 2003. — № 3–4 (співавт.); Мебіфон — ефективний вітчизняний препарат групи бісфосфонатів // Онкологія. — 2007, Т. 9, № 2 (співавт.); Фармакологічні властивості та механізми дії фторпіримідинів // Фармакологія та лікарська токсикологія. — 2008. — № 1–3 (співавт.); Доклінічні дослідження лікарських засобів: Методичні рекомендації. — К., 2001.

Архів Інституту фармакології та токсикології АМН України.


Інші статті автора