НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

Ректор — Віталій Федорович Москаленко, доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, член-кореспондент НАПН України
Адреса: 01601, Київ, бульв. Тараса Шевченка, 13
Тел.: (044) 234-40-62
Факс: (044) 234-40-62
Сайт: www.nmu.edu.ua
Е-mail: rector@nmu.edu.ua
Факультети: медичний № 1, медичний № 2, медичний № 3, медичний № 4, стоматологічний, фармацевтичний (денна та заочна форма навчання; спеціальності: «Фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів»), медико-психологічний, підготовки лікарів для Збройних Сил України, медико-інженерний, підготовки іноземних громадян, підвищення кваліфікації; медичний коледж.
Фармацевтичний факультет Нацiонального медичного університету (НМУ) імені О.О. Богомольця
Декан — Ірина Володимирівна Ніженковська, професор, доктор медичних наук
Адреса: 01004, Київ, вул. Пушкінська, 22
Тел./факс: (044) 235-90-65
Е-mail: dekan-farm@ukr.net

Історична довідка

1841–2011. Звитяжний шлях — високiсть духу
Сторiнки лiтопису НМУ iменi О.О. Богомольця

…Який інший вищий навчальний заклад в Україні, та навіть на теренах СНД, має канонізованого випускника: Святитель Лука, архієпископ Кримський і Сімферопольський — В.Ф. Войно-Ясенецький, доктор медичних наук, професор, видатний хірург, вчений, мислитель (і виходець із сім’ї аптекаря), випускник 1903 р. У якому ще медичному вищому навчальному закладі навчався письменник такої всесвітньої слави, як М.О. Булгаков, випускник 1916 р. Вихованець якого ще вітчизняного навчального закладу є лауреатом Нобелівської премії миру: співзасновник міжнародного руху «Лікарі світу за попередження ядерної війни» (1980), згодом міністр охорони здоров’я СРСР (1987–1990), академік Є.І. Чазов отримав тут диплом у 1953 р. — і по сьогодні не забуває свою alma mater. Герой Радянського Союзу, лікар-космонавт О.Ю. Атьков також навчався в НМУ імені О.О. Богомольця. З яким іншим вищим навчальним закладом пов’язані імена таких велетнів світової медицини, як В.О. Бец та О.М. Сєвєрцов, М.І. Пирогов та В.О. Караваєв, В.П. Образцов та Ф.Г. Яновський, М.Д. Стражеско та М.М. Амосов і багатьох інших.

Декани медичного факультету унiверситету св. Володимира
Караваєв В.О. 1843–1847
Цицурiн Ф.С. 1847–1849
Алфер’єв С.П. 1850–1854
Мiрам Е.Е. 1854–1862
Матвєєв О.П. 1862–1865
Едгардт Ф.Ф. 1865–1868
Мацон Ю.I. 1868–1869
Хржонщевський Н.А. 1869–1872
Перемежко П.I. 1872–1875
Едгардт Ф.Ф. 1875–1883
Томса В.Б. 1883–1884
Субботiн В.А. 1884–1887
Едгардт Ф.Ф. 1887–1889
Гейбель К.-Е.Г. 1889–1897
Тихомиров М.А. 1898–1902
Оболонський М. О. 1902–1913
Садовень О.А. 1914–1919
Морозов П.I. 1919–1921
Корчак-Чепурковський А.В. 1921–1922
Ректори (директори) медичного унiверситету (iнституту)
Черняхiвський Є.Г. 1920–1921
Левитський Л.М. 1921–1927
Стрельчук Й.В. 1927–1929
Волковий I.Д. 1929–1930
Музиченко А.П. 1930–1932
Кабанник О.О. 1932–1934
Кондрашов I.С. 1934–1936
Сапронов С.I. 1936–1937
Шашко П.I. в.о. 07.1937
Дудко М.О. в.о. 08–09.1937
Баранник П.I. 1937–1941
Медвiдь Л.I. 1941–1945
Калiнiченко Т.Я. 1945–1953
Алексєєнко I.П. 1953–1959
Братусь В.Д. 1959–1966
Мiлько В.I. 1966–1970
Лаврик С.С. 1970–1984
Гончарук Є.Г. 1984–2003
Москаленко В.Ф. з 2003 р. і понині.

Нині НМУ імені О.О. Богомольця — це потужний осередок підготовки медичних кадрів, беззаперечний лідер вищої медичної школи України, її головний заклад з навчально-виховної, науково-методичної та лікувальної роботи. За інтегральними показниками свого поступу він виборов 1-ше місце у державному рейтингу Міністерства освіти та нау­ки серед вищих медичних навчальних закладів, а згідно з рейтингом ЮНЕСКО — посів  4-ту позицію серед 200 провідних державних вищих навчальних закладів України. На 80 кафедрах Університету навчаються 12 тис. студентів, де викладають кращі представники сучасних науково-педагогічних шкіл України. Золотий кадровий фонд НМУ імені О.О. Богомольця налічує 350 професорів та докторів наук, понад 1000 доцентів і кандидатів наук, 32 академіки та члени-кореспонденти НАН України та НАМН України, 28 членів громадських академій, понад 120 лауреатів Державної премії України, заслужених діячів науки і техніки, заслужених лікарів та заслужених винахідників України.

Сьогодення НМУ імені О.О. Богомольця:

  • 1200 осіб професорсько-викладацького складу;
  • понад 12 тис. студентів (з них близько 1 тис. — іноземних громадян із 40 країн світу);
  • 9 факультетів;
  • 80 кафедр (з них 47 — головні по Україні);
  • 161 навчальна база (в тому числі 120 клінічних, аптечні бази та СЕС);
  • власна стоматологічна клініка;
  • санаторій-профілакторій;
  • спортивно-оздоровча база відпочинку.

ГІМН

Гімн Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Затверджений Вченою радою університету 1 червня 2004 р.
(Слова заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України, професора Федора Тишка. Музика народного артиста України Геннадія Татарченка)

На древній Київській землі,
В самому серці України
Створили мудрі вчителі
Славетну школу медицини.
Під сяйвом доброї зорі
Зростає юнь талановита:
З великим серцем лікарі —
Живі нащадки Агапіта.

Приспів:
Слався в пісні величальній
Світоч наш Національний,
Світоч наш Національний —
Медичний університет.
Слався в пісні величальній
Світоч наш Національний —
Шана народна,
Гордість Держави,
Слава і честь.

Заради віри в майбуття
Девізом нашим є і буде:
Людське здоров’я і життя
Оберігать довіку всюди.

Ім’я твоє — то серця спів,
Навіки наша Альма-Матер.
Ми честь і славу вчителів
Клянемось високо тримати.
Приспів.

Фармацевтичний факультет у складі НМУ імені О.О. Богомольця відкрито в 1997 р. Першим деканом факультету став видатний організатор фармацевтичної справи, талановитий педагог, завідувач кафедри організації та економіки фармації, доктор фармацевтичних наук, професор Дмитро Степанович Волох, який обіймав цю посаду у 1997–2003 рр. Створенню факультету всіляко сприяв академік НАМН України Віталій Федорович Москаленко — тоді міністр охорони здоров’я України, а з 2003 р. і понині — ректор НМУ імені О.О. Богомольця. З 2003 р. факультет очолює Ірина Володимирівна Ніженковська, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри біологічної, біоорганічної та фармацевтичної хімії. У 2006 р. фармацевтичний факультет отримав вищий (IV) рівень акредитації. Сьогодні на факультеті працює 8 кафедр, з них 5 опорних та 5 випускних. Професорсько-викладацький склад налічує 118 осіб, з них — 12 докторів та 61 кандидат наук. Серед викладачів факультету працює 11 професорів, 32 доценти, 69 асистентів. На кафедрах факультету плідно працюють 4 академіки та члени-кореспонденти наукових академій, 4 лауреати державних та іменних премій, 4 заслужені діячі науки і техніки. Всього на факультеті з часу існування підготовлено 1130 провізорів, а сьогодні навчаються 2275 студентів, з них — 1735 за заочною формою навчання. Випускники фармацевтичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця отримують високі шанси на успішну фахову самореалізацію як провізори аптек, спеціалісти контрольно-аналітичних лабораторій, фахівці державних експертних установ, працівники фармпідприємств, менеджери фармкомпаній тощо. Цей перелік поповнює ще одна можливість самореалізації — у ролі викладачів рідного факультету: рік від року на кафедрах залишаються працювати до 5 випускників факультету, які стають висококваліфікованими педагогами та перспективними науковими працівниками. Тож необхідно продовжувати навчання — в аспірантурі, магістратурі, власне, протягом усього життя: адже згідно з сучасною концепцією «фармацевта семи зірок», проголошеною ВООЗ, фармацевт за своїм фаховим визначенням (як, мабуть, і лікар) приречений бути довічним учнем.