ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Ректор — Юрій Михайлович Колесник, професор

Адреса: 69000, Запоріжжя, просп. Маяковського, 26
Тел.: (0612) 24-64-69
Факс: (0612) 33-60-07
Сайт: www.zsmu.edu.ua
Е-mail: zsmu@zsmu.zp.ua
Факультети: медичний № 1, медичний № 2, фармацевтичний денної форми навчання, фармацевтичний заочної форми навчання, міжнародний, післядипломної освіти, підготовчий для іноземних громадян, довузівської підготовки.

Фармацевтичний факультет денної форми навчання
Декан — Олександр Андрійович Кремзер, доцент
Адреса: 69035, Запоріжжя, просп. Маяковського, 26
Тел./факс: (0612) 34-15-71
Е-mail: kremzer@zsmu.zp.ua
Фармацевтичний факультет заочної форми навчання
Декан — Олег Романович Пряхін, доцент
Адреса: 69035, Запоріжжя, вул. Сталеварів, 36-Б
Тел.: (0612) 36-12-62
Тел./факс: (0612) 33-60-97
Рік заснування — 1903.

Енциклопедична стаття:
www.pharmencyclopedia.com.ua/article/…

Історична довідка

Запорізький державний медичний університет — сучасний навчальний заклад державної форми власності, в основу діяльності якого покладена ідея національного відродження. Це освітній і науковий центр, який відкриває скарбницю професійних знань, світових і національних цінностей науки і культури перед молоддю України та численних країн світу. Запорізький державний медичний університет бере початок від Вищих жіночих курсів, відкритих у місті Одесі в 1903 р., які в 1921 р. реорганізовано в Хіміко-фармацевтичний, а в 1935 р. — у Фармацевтичний інститут. Згідно з постановою КМУ від 12.12.1994 р. № 820 інституту надано статус університету IV рівня акредитації. У 2004 р. пройшов переатестацію як Запорізький державний медичний університет IV рівня акредитації і був включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (довідка АА № 065550, затверджено наказом Держкомстату України від 12.06.2007 р. № 164). Остання акредитація університету в цілому успішно проведена у 2009 р.

Хроніка становлення і розвитку

Запорізького державного медичного університету

1903 р. Одеські вищі жіночі курси
1915 р. Хіміко-фармацевтичне відділення
1920 р. На базі клініко-фармацевтичного відділення
Вищих жіночих курсів та фізико-математичного факультету університету
організується Фізико-математичний інститут
1921 р. Хіміко-фармацевтичне відділення
Фізико-математичного інституту реорганізується у Хіміко-фармацевтичний
інститут:Виробничий факультет

Аналітичний факультет

1930 р. Хіміко-фармацевтичний інститут реорганізовано в
Медико-аналітичний інститут без зміни профілю
1935 р. Медико-аналітичний інститут змінив назву на
Фармацевтичний інститут
1941–1944 рр. Фармацевтичний інститут перервав своє існування
у зв’язку з тимчасовою окупацією міста Одеси німецько-фашистськими
загарбниками
1944 р. Фармацевтичний інститут продовжує свою
діяльність
1959 р. Одеський фармацевтичний інститут переводиться у
місто Запоріжжя і змінено назву на Запорізький фармацевтичний інститут
1959 р.1960 р.

1964 р.

Одеський фармацевтичний інститут переведений в
місто Запоріжжя і змінив назву на Запорізький фармацевтичний інститут.До 1969 р. на фармацевтичному факультеті існувала денна і заочна форма
навчання.

При Запорізькому фармацевтичному інституті відкривається лікувальний
факультет

1968 р. Запорізький фармацевтичний інститут змінив
назву на Запорізький медичний інститут.До 1972 р. на лікувальному факультеті була денна та вечірня форма навчання
1969 р. Відкрито денне та вечірнє підготовче відділення
для тих, хто вступає до інституту
1973 р. Відкрито підготовчий факультет для іноземних
громадян
1974 р. Ведеться підготовка лікарів в інтернатурі з 15
спеціальностей
1978 р. Організовано Ангіоневрологічний центр
1981 р. При Запорізькому медичному інституті
відкривається педіатричний факультет.Створено Центральну науково-дослідну лабораторію.

Організовано Центр серцево-судинної хірургії

1990 р. Відкрито спеціалізовану раду по захисту
докторських дисертацій
1992 р. Організовано Міжрегіональний центр
трансплантації органів і тканин
1993 р. Організовано Центр репродуктивного здоров’я
сім’ї та Гепатологічний центр.Відкрито сертифікаційну лабораторію
1994 р. Відкрито міський діагностичний центр «Патолог».Створено Центр нових інформаційних технологій, в тому числі — обчислювальний
центр, друкарню, лабораторію автоматизованих систем проектування АРМ
(автоматизованих робочих місць), підрозділи електронної пошти і комунікацій
1994 р. Згідно з постановою КМУ від 12 грудня 1994 р. №
820 на базі Запорізького медичного інституту створено Запорізький державний
університет ІV рівня акредитації
1995 р. Відкрито Науково-дослідний інститут
медико-екологічних проблем.Організовано навчальні комплекси із Запорізьким базовим медучилищем,
Мелітопольським, Генічеським, Бориславським, Миколаївським та Первомайським
медучилищами.

Розпочато підготовку медичних сестер із базовою вищою освітою

1996 р. Організовано навчальний комплекс з Бердянським
медучилищем
1997 р. Організовано навчальний комплекс з вищим
навчальним закладом І рівня підготовки — Хортицьким
навчально-реабілітаційним багатопрофільним центром.Здійснено прийом студентів на заочне відділення фармацевтичного факультету
2002 р. Створено Науково-дослідний інститут патології
2003 р. Створено навчально-науково-виробничі комплекси
«Хірургія» та «Фармація»
2004 р. Відкрито факультет післядипломної освіти
2004 р. Розпочато підготовку спеціалістів за
спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів» та бакалаврів за
спеціальністю «Лабораторна діагностика»

Фармацевтичний факультет денної форми навчання Запорізького державного медичного університету бере початок із 1915 р. з організації хіміко-фармацевтичного відділення при Вищих жіночих курсах у місті Одеса. Визначну роль у становленні фармацевтичної освіти на факультеті відіграв деканат. Деканами фармацевтичного факультету працювали: доцент П.О. Книшко (1959–1962), доцент І.Т. Платаш (1963–1964), доцент О.К. Багрій (1965–1968), доцент А.А. Ткаченко (1969–1973), професор О.О. Мартиновський (1973–1993), доцент В.І. Носаченко (1993–1994), В.В. Петренко (1995–2005). З 2005 р. факультет очолює кандидат фармацевтичних наук, доцент О.А. Кремзер. Кадровий склад викладачів факультету становлять 16 професорів, докторів наук і 83 кандидати наук за спеціальністю «Фармація».

Потужний викладацький потенціал, сучасне інформаційне та матеріально-технічне забезпечення педагогічного процесу, наукової та фармацевтичної діяльності дають змогу досягти високого рівня підготовки студентів, магістрів, аспірантів і докторантів, впроваджувати інноваційні педагогічні та фармацевтичні технології. На факультеті займаються близько 900 студентів, 12% з яких навчається лише на «відмінно», більше половини — на «добре» та «відмінно».

Фармацевтичний факультет заочної форми навчання. До 1969 р. на фармацевтичному факультеті існувала як денна, так і заочна форма навчання. З 1970 р. заочна підготовка фармацевтів призупинена, а в 1997 р. в Запорізькому державному медичному університеті поновлено прийом студентів на заочне відділення фармацевтичного факультету зі спеціальності «Фармація». У 2004 р. відкрито фармацевтичний факультет заочної форми навчання, а також розпочато підготовку студентів зі спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів». У 2006 р. університет розширив ліцензійний обсяг прийому на заочну форму навчання зі спеціальності «Фармація» до 400 осіб та до 50 осіб — зі спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів». З моменту заснування фармацевтичного факультету заочної форми навчання його очолює доцент О.Р. Пряхін. Сьогодні на факультеті навчаються понад 2000 студентів, з яких більше 90% мають середню спеціальну та вищу освіту. Понад 150 студентів факультету здобувають другу вищу освіту, дехто зі студентів має науковий ступінь. В університеті створено всі умови для навчального процесу (велика наукова бібліотека, читальні зали, електронна бібліотека, а також комп’ютерні класи з доступом до мережі інтернет), впроваджуються елементи дистанційної освіти. Підготовка провізорів та провізорів-косметологів заочної форми навчання здійснюється досвідченими викладачами, серед яких чимало докторів наук, професорів, кандидатів наук та доцентів. Потужний кадровий потенціал, сучасне інформаційне та матеріально-технічне забезпечення педагогічного процесу дають змогу досягти високого рівня підготовки студентів.

Медичний коледж Запорізького державного медичного університету у 2013 р. готується відзначити своє 80-річчя. Сьогодні медичний коледж являє собою вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, а почав він свою історію як транспортна фельдшерська школа Південної залізниці народного комісаріату на базі залізничної лікарні станції Запоріжжя-І у 1933 р. Воєнні роки давались важко, будинок фельдшерської школи, який намагалися добудувати та покращити, було зруйновано. Але незважаючи на це, випуски медичних працівників середньої ланки тривали, під час війни дипломи отримали 198 фельдшерів. Після звільнення Запоріжжя від німецько-фашистських загарбників школа відновила свою роботу — спочатку як Запорізьке медичне училище Сталінської залізниці Міністерства шляхів сполучення СРСР, потім як Запорізьке медичне училище Придніпровської залізниці. У 1978 р. запорізьким відділенням Придніпровської залізниці училищу безкоштовно передана під навчальний корпус споруда гуртожитку вагонного депо станції Запоріжжя-І по вул. Космічній, 24. За сприяння відділення дороги та лікарняно-санітарної служби Придніпровської залізниці педагогічний колектив училища разом з учнями переобладнали будинок гуртожитку під навчальний корпус, створивши 15 лабораторій та кабінетів. У 1969–1978 рр. училище веде підготовку фахівців за двома напрямами — «Сестринська справа» та «Фармація», а з 1978 р. — тільки «Фармація». У 1991 р. знову відкривається відділення «Сестринська справа». З 2006 р. училище було підпорядковано Міністерству охорони здоров’я та отримало назву Державний навчальний заклад «Запорізьке медичне училище» (ДНЗ «ЗМУ»). З 2010 р. ДНЗ «ЗМУ» стає структурним підрозділом ЗДМУ, де починаються нові сторінки історії медичного коледжу ЗДМУ.

З 2007 р. заклад очолює Наталія Іванівна Тржецинська. Прийшовши до училища молодим викладачем, вона всю себе присвятила улюбленій справі, пройшла всі ланки професійного зростання: завідуюча практичним навчанням, завідуюча відділенням, заступник директора з виховної роботи, заступник директора з навчальної роботи, директор коледжу. За недовгий термін її керівництва в коледжі відбулися значні зміни: покращена та вдосконалена матеріально-технічна база, обладнані нові аудиторії для проведення практичних та лекційних занять, вдосконалена науково-методична база викладання за сучасними технологіями, впроваджена система кредитно-модульного навчання згідно з вимогами Болонського процесу, впроваджена рейтингова система оцінки навчально-педагогічної діяльності викладачів. Наталія Іванівна приділяє постійну увагу організації виховної та культурно-масової роботи як фактору особистісного розвитку студентів — майбутніх спеціалістів. Щоденно піклується про долю випускників, сприяє їх першому працевлаштуванню.

За 80 років навчальний заклад підготував більше 10 тис. молодших фахівців. Чимало учнів після закінчення училища продовжили навчання у вищих навчальних закладах та внесли вагомий вклад у розвиток фармації: К.Г. Стельмах, Г.Г. Литвиненко, І. Гринчук, В.В. Страшний та багато інших.

Здається, немає більше жодної мирної професії, представники якої б, подібно солдатам, присягали на вірність своєму покликанню. І дійсно, люди в білих халатах — те саме, що й воїни. З перших днів своєї трудової діяльності вони вступають у нелегку, повну несподіванок боротьбу за здоров’я людини. Боротьба ця вимагає повної самовіддачі, самовідданості, готовності ризикувати заради порятунку хворого власним здоров’ям, а буває й життям. Подвиги є різні… Є подвиги, як яскравий смолоскип. Але є й інший подвиг, зовні не помітний, повсякденний, чорнороб. Триває він не на секунди й хвилини, а тижні, місяці й роки. І проявляється він у самовідданій праці.

Навчально-виховний процес забезпечують 26 штатних викладачів. Вони беруть активну участь у науково-дослідницькій роботі, а також діяльності опорних циклових комісій зі спеціальностей «Фармація» та «Сестринська справа». Вимоги до якості підготовки спеціалістів постійно зростають, тому з року в рік нам доводиться вдосконалювати методи навчання. У коледжі впроваджено кредитно-модульну систему, методи особисто-орієнтовного навчання, кейс-технології, дискусії, мозкові штурми, інтегровані та бінарні знання, інтерактивні методи. У навчальному процесі широко використовують інформаційно-комп’ютерні технології: мультимедійні презентації, навчальні відеофільми, навчально-контрольні програми. В умовах модернізації вищої школи й наближення її до європейського рівня важливим є забезпечення доступу студентів і викладачів до якісної сучасної інформації. Головний центр інформаційного забезпечення у нашому коледжі — бібліотека з читальною залою з книжковим фондом 25 648 екземплярів. Гордість коледжу — сучасна й потужна матеріально-технічна база.

Коледж готує фармацевтів для роботи в аптеках, на аптечних складах, фармацевтичних заводах, фабриках, у контрольно-аналітичних лабораторіях тощо. Навчальну та виробничу практику студенти проходять у лабораторіях та кабінетах доклінічної практики, лікувально-профілактичних закладах, аптеках Запоріжжя, які є навчальними базами коледжу. Випускники коледжу продовжують своє навчання у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівня акредитації (зокрема в ЗДМУ за спеціальним скороченим терміном навчання), працевлаштовуються в аптечних мережах всіх регіонів України, працюють на відомих фармацевтичних підприємствах.