УЛЬТРАМІКРОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ

УЛЬТРАМІКРОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ — сукупність прийомів і методів якісного та кількісного аналізу дуже малих зразків речовини (проб масою 10–6–10–4 г чи розчинів звичайної концентрації, але невеликого об’єму — 10–3–10–6 см3; розчин при цьому утримує 10–6–10–12 г речовини, що аналізується).

Технічні операції виконують з використанням механічних мікроманіпуляторів. Спостереження проводять за допомогою лупи (з об’ємами близько 10–3 см3) або мікроскопа (з об’ємами менше 10–3 см3).

У хімічному експерименті використовують капілярний посуд (пробірки, піпетки, бюретки, кювети) часто з силіцій-органічним покриттям. Це зменшує адсорбцію речовини, вільну поверхню рідини, швидкість випаровування. Зважування малих зразків здійснюють на ультрамікротерезах із кварцовим коромислом (точність зважування становить 10–8–10–9 г).

У якісному аналізі для ідентифікації використовують найбільш селективні реакції (дробний аналіз). У кількісному аналізі головні компоненти сумішей визначають титриметрично в капілярних електрохімічних комірках.

За допомогою У.а. аналізують біологічні об’єкти, попередньо розділені хроматографічно або електрофоретично; продукти корозії, покриття, тверді та рідкі включення в мінералах, сплавах тощо. Розвиток У.а. пов’язаний з використанням фізичних методів, зокрема атомно-флюоресцентного, атомно-абсорбційного аналізу, рентгенівської спектроскопії.

Алимарин И.П., Петрикова М.Н. Качественный и количественный ультрамикрохимический анализ. — М., 1974; Коренман И.М. Введение в количественный ультрамикроанализ. — М., 1963; Тельг. Элементарный ультрамикроанализ. — М., 1973.


Інші статті автора