УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

Ректор — В’ячеслав Миколайович Ждан, професор
Адреса: 36024, Полтава, вул.Шевченка, 23
Тел.: (0532) 57-31-21
Факс: (0532) 60-20-51
Приймальна комісія, тел.: (0532) 27-43-51
Сайт: www.umsa.edu.ua
Е-mail: mail@umsa.edu.ua

Факультети: стоматологічний, медичний, підготовки іноземних громадян, післядипломної освіти; відділення довузівської підготовки, коледж.

Українська медична стоматологічна академія (УМСА) — передовий державний вищий навчальний заклад з підготовки лікарів, зокрема лікарів-стоматологів. Академія розпочала свою діяльність у 1921 р. з одонтологічного факультету Харківської медичної академії. У 1967 р. інститут переведено до міста Полтави і перейменовано у Полтавський медичний стоматологічний інститут. У 1994 р. Полтавський медичний стоматологічний інститут отримав найвищий — IV рівень акредитації та статус Української медичної стоматологічної академії. У 2004 р. IV акредитаційний рівень було підтверджено.

Форма навчання в академії денна та з неповним навчальним днем (вечірнє навчання). Академія проводить підготовку спеціалістів за фахом:

1. Стоматологія (8.110106, термін навчання — 5 років).
2. Лікувальна справа (8.110101, термін навчання — 6 років).
3. Педіатрія (7.110104, термін навчання — 6 років).
4. Сестринська справа (5.110102), термін навчання — 2 роки на базі повної загальної середньої освіти.
5. Стоматологія ортопедична (5.110109), термін навчання — 2 роки на базі повної загальної середньої освіти.
6. Фармація (5.110201).

Нині в УМСА навчаються 3615 студентів, з них 938 — іноземці з 42 країн світу. У структурі академії діє 56 кафедр, 9 із них — опорні. Лікувально-консультативна робота проводиться на 35 клінічних кафедрах академії, розташованих у кращих обласних та міських лікувальних закладах Полтави.

Науковий потенціал УМСА — 82 доктори наук, 316 кандидатів наук, 75 професорів, 174 доценти, 2 лауреати Державної премії України, 8 заслужених діячів науки і техніки України, 6 заслужених лікарів України. Академія нагороджена двома срібними та бронзовою медалями міжнародних виставок навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні — 2001, 2002, 2004». У червні 2003 р. УМСА взяла участь у рейтингу вищих закладів освіти України «Софія Київська». За активну роботу з підвищення якості сучасної освіти УМСА нагороджена Дипломом рейтингу вищих закладів освіти. У номінації «Якість третього тисячоліття» академія нагороджена срібною стелою та дипломом Міжнародного академічного рейтингу популярності «Золота Фортуна». З 1999 по 2009 р. в академії видано понад 710 навчально-методичних посібників різної наукової тематики. Лише за останній рік отримано 106 патентів України та Росії. Сформувалися і діють 7 наукових шкіл: оперативної хірургії та топографічної анатомії; нормальної фізіології; хірургічної стоматології; біологічної хімії; патологічної анатомії; терапевтичної стоматології; клінічної та експериментальної фармакології.