УКРАЇНЕЦЬ Ігор Васильович

УКРАЇНЕЦЬ Ігор Васильович (07.10.1960, с. Березоточа Полтавської обл.) — доктор хімічних наук (1992), професор кафедри фармацевтичної хімії НФаУ (з 1994).

ukrainec.tifЗакінчив ХФІ (1982).

Працював: аспірант (1985–1987), асистент (1985–1990), молодший науковий співробітник (1990–1992), доцент (1992–1994), професор кафедри фармацевтичної хімії (з 1994) НФаУ.

Напрями наукових досліджень: пошук БАР серед похідних 2-оксо-4-гідроксихінолінів. Автор понад 300 друкованих праць, у т.ч. 37 авторських свідоцтв і 15 патентів на способи отримання БАР протисудомної, анестезувальної, діуретичної, протимікробної дії. Співавтор навчальних програм, методичних розробок та рекомендацій, посібників «Фармацевтичний аналіз» і «Фармацевтична хімія» та підручника «Фармацевтична хімія».

Основні праці: Синтез и исследование новых биологически активных производных 2-карбоксифениламида малоновой кислоты (канд. дис.). — Х., 1988; Синтез, хімічні перетворення та біологічні властивості похідних алкіл-(арил-)амідів малонової кислоти (докт. дис.). — Х., 1992; 4-Оксохинолоны-2. 1. Эффективный способ получения 3-алкил-4-оксихинолонов-2 // ХГС. — 1991. — № 11 (співавт.); 4-Оксохинолоны-2. 3. Синтез и физико-химические свойства 1-3-карбэтокси-4-оксихинолонов-2 // ХГС. — 1992. — № 5 (співавт.); Ethyl esters of malonanilic acids. Synthesis and pyrolysis // Tetrahedron. — 1994. — Vol. 50, № 34 (співавт.); Effective Synthesis of 3-(Benzimidazol-2-yl)-4-Hydroxy-2-Oxo-1,2-Dihydroquinolines // Tetrahedron Letters. — 1995. — Vol. 36, № 42 (співавт.); 4-Оксихинолоны-2. 3-Амино-1-R-2-оксо-4-гидроксихинолины и их ацильные производные // ХГС. — 1996. — № 8 (співавт.); 4-Оксихинолоны-2. 42. Синтез и биологические свойства 1-R-2-оксо-3-(2Н-1,2,4-бензотиадиазин-1,1-диоксид-3-ил)-4-гидроксихинолинов // ХГС. — 2000. — № 3 (співавт.); Новый синтез и строение этилового эфира 1-фенил-2-оксо-4-гидроксихинолин-3-карбоновой кислоты // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. — 2003. — Т. 1. — Вип. 3–4 (співавт.); Синтез, будова та протитуберкульозні властивості N-R-амідів 1-циклопропіл-2-оксо-4-гідрокси-1,2, 5,6,7,8-гексагідрохінолін-3-карбонової кислоти // Вісник фармації. — 2004. — № 2 (співавт.); 4-Гидроксихинолоны-2. 91. Синтез и свойства этиловых эфиров 1-R-4-гидрокси-6-метил-2-оксо-1,2-дигидропиридин-5-карбоновых кислот // ХГС. — 2006. — № 2 (співавт.); 4-Гидроксихинолоны-2. 138. Синтез и изучение закономерностей взаимосвязи «структура — биологическая активность» в ряду анилидов 1-гидрокси-3-оксо-5,6-дигидро-3Н-пирроло-[3,2,1-ij]-хинолин-2-карбоновой кислоты // ХГС. — 2007. — № 12 (співавт.); Фармацевтична хімія. Підручник. — Вінниця, 2008.

Хто є хто в Українській фармацевтичній академії / За ред. О.І. Тихонова. — Х., 1998; Українська фармацевтична академія: 1921–1996 / За ред. В.П. Черних. — Х., 1996.


Інші статті автора