ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

Ректор — Борис Семенович Зіменковський, професор, академік НАМН України
Адреса: 79010, Львів, вул. Пекарська, 69
Тел.: (032) 272-26-60, 260-30-66
Факс: (032) 276-79-73

Приймальна комісія, тел.: (032) 278-64-19

Сайт: www.meduniv.lviv.ua
Е-mail: zimenkovsky@meduniv.lviv.ua

Факультети: медичний № 1, медичний № 2, стоматологічний, фармацевтичний, заочного навчання, післядипломної освіти, іноземних студентів.
Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Декан — Громовик Богдан Петрович, професор
Адреса: 79010, Львів, вул. Пекарська, 69
Тел./факс: (032) 275-77-34
Е-mail: dr_r_lesyk@org.lviv.net

Історична довідка

Львівський національний медичний університет (ЛНМУ) імені Данила Галицького є одним із найстаріших (рік заснування — 1784) і найбільших вищих медичних навчальних закладів України. До складу ЛНМУ входять 79 кафедр, які становлять 7 факультетів — медичний № 1 та № 2, стоматологічний, фармацевтичний (очної та заочної форми навчання), іноземних студентів, факультет післядипломної освіти, а також Інститут клінічної патології, Центральна науково-дослідна лабораторія і лабораторія промислової токсикології, Науково-дослідний центр з випробування нових протипухлинних засобів, Науково-дослідний центр біологічної психіатрії. У ЛНМУ працюють 1220 науково-педагогічних працівників, серед яких — 108 професорів, 367 доцентів, 53 старших викладачі, 675 асистентів, у тому числі 133 доктори і понад 620 кандидатів наук. Гордістю університету є 25 академіків, 7 членів-кореспондентів академій різних рівнів та спеціалізації, 13 заслужених діячів на­уки і техніки, 8 заслужених працівників освіти України, 19 заслужених лікарів України, 1 заслужений працівник фізичної культури і спорту, 8 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки. Наймолодша генерація вчених університету включає близько 300 здобувачів наукових ступенів кандидата і доктора наук, 50 магістрантів, 70 аспірантів, близько 600 членів студентського наукового товариства. ЛНМУ сьогодні — це сучасний багатопрофільний навчальний заклад із потужною матеріально-технічною базою, яка налічує 14 навчальних корпусів, 41 клінічну базу, навчально-виробничу аптеку, студентську стоматологічну поліклініку. Фонд університетської бібліотеки нараховує понад 530 тис. томів навчальної та наукової медичної літератури. Клінічні кафедри ЛНМУ розташовані в обласних, міських, залізничних лікарнях, диспансерах і лікувальних центрах міста Львова, Центрального військового клінічного госпіталю Західного регіону України, Львівського клінічного госпіталю Державної прикордонної служби. Філії факультету післядипломної освіти розміщені також на базах медичних закладів міста Луцька та на курортах Трускавця. Нині у стінах університету навчається близько 5150 студентів.

Фармацевтичний факультет. Фармацевтичний факультет ЛНМУ імені Данила Галицького заснований у 1853 р. як фармацевтичне відділення філософського факультету Львівського університету. Більш ніж 150-річна історія факультету пов’язана з плеядою відомих вчених, які залишили неповторний слід у світовій науці. Серед них Броніслав Радзішевський, Богуслав Бобранський, Мечислав Дунін-Вонсович, Микола Туркевич, Богдан Собчук, Роман Піняжко, Сергій Баранов, Федір Жогло, Анатолій Минка та ін. Фармацевтичний факультет очолювали декани: професор Я. Парнас (1939–1941), проф. Т.Ф. Вільчинський (1944–1947), доцент Г.О. Карпенко (1947–1949), професор М.В. Романов (1949–1951), професор В.П. Крамаренко (1951–1965), професор В.Т. Позднякова (1965–1969), доцент С.С. Кирилюк (1969–1972), проф. Б.С. Зіменковський (1972–1979), проф. В.П. Музиченко (1979–1990), проф. Т.Г. Калинюк (1990–2004), професор Р.Б. Лесик (з 2004 р. і понині).

На сьогодні до складу фармацевтичного факультету входять 11 кафедр: українознавства, філософії та економіки, біофізики, біохімії, загальної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії, токсикологічної та аналітичної хімії, фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії, технології ліків і біофармації, організації та економіки фармації, фармакогнозії та ботаніки, клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації. До структури факультету входять також навчально-виробнича аптека і ботанічний сад. Підготовку спеціалістів для фармацевтичної галузі у ЛНМУ забезпечують 32 доктори та 191 кандидат наук. Нині на факультеті навчаються майже 600 студентів за двома спеціальностями — «Фармація» та «Клінічна фармація». Протягом тривалого часу в університеті функціонує спеціалізована Вчена рада з правом розгляду дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата фармацевтичних наук, а з 2008 р. видається фаховий науковий журнал «Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація». Фармацевтичний факультет бере активну участь у роботі Консорціуму Східно-Європейських вищих навчальних закладів (Regional Cooperation for Health, Science and Technology (RECOOP) Consortium) під егідою Cedars-Sinai Medical Center (Лос-Анжелес, штат Каліфорнія, США), який об’єднує медичні університети Чехії, Угорщини, Румунії, Хорватії та Словаччини. Крім того, партнерами факультету є Університет Південної Данії (Оденсе), Познаньський медичний університет імені Кароля Марцінковського, Люблінський медичний університет імені Ф. Скубішевського (Польща), Медичні університет м. Лодзь та м. Гданськ (Польща), науково-дослідні установи системи Національного інституту здоров’я США — Національний інститут раку та Національний інститут алергічних та інфекційних хвороб. За всі роки на факультеті підготовлено майже 12 тис. фахівців за спеціальностями «Фармація» та «Клінічна фармація».

Віхи історії Галичини фармацевтичної

  • ХV ст. Відкриваються перші аптеки — осередки фармацевтичної освіти
  • 1609 р. Засновується перша професійна спілка аптекарів — аптекарський цех, який надавав дозвіл на професійну діяльність
  • 1784 р. На кафедрі природничої історії новоутвореного Львівського університету започатковується викладання основ фармацевтичної хімії і фармакогнозії та обладнується перша хімічна лабораторія (професор Б. Шіверек) і фармакогностична колекція (професор Б. Гакет)
  • 1853 р. Відкривається фармацевтичне відділення філософського факультету/фармацевтичний відділ медичного факультету (1930) Львівського університету
  • 1939 р. Фармацевтичний відділ реорганізовується у фармацевтичний факультет Львівського медичного інституту/Медичного університету (1996)/Медичного університету імені Данила Галицького (1998)/Національного медичного університету імені Данила Галицького (2003)
  • 1959 р. Розпочинається підготовка провізорів за заочною формою навчання
  • 1961 р. Розпочинається підготовка іноземних студентів
  • 1992 р. Відкривається перша в Україні навчально-виробнича аптека
  • 1998 р. Розпочинається підготовка студентів англійською мовою
  • 2001 р. Розпочинається підготовка клінічних провізорів