АСОЦІАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ДИСТРИБ’ЮТОРІВ «ФАРМ­УКРАЇНА»

АСОЦІАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ДИСТРИБ’ЮТОРІВ «ФАРМ­УКРАЇНА». Добровільна, некомерційна, недержавна організація, що не здійснює підприємницької діяльності. Заснована українськими фармацевтичними організаціями у 2000 р. з метою затвердження в Украї­ні фармацевтичного дистриб’юторства, перспективного розвитку та вдосконалення торгівлі, впровадження у практику науково-технічних досягнень, прогресивних методів роботи, сучасних інформаційних технологій, захисту загальних майнових, немайнових, виробничих та інших інтересів своїх членів, об’єднання зусиль оптових операторів для покращання забезпечення ліками населення України, сприяння подальшому розвитку фармацевтичної галузі в Україні, підвищення професійного рівня фахівців та захист їх громадянських, професійних і соціальних прав; сприяння створенню якомога кращих умов для ведення бізнесу в усіх регіонах України, якомога повнішому задоволенню суспільних потреб у ЛЗ та виробах медичного призначення.

Серед основних завдань: впровадження у практику передових технологій, досягнень світової та вітчизняної фармацевтичної науки; захист населення від неякісних, малоефективних та неконкурентоспроможних ЛЗ; здійснення незалежних експертиз проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, методичних документів фармацевтичної справи, подання відповідних пропозицій до вищих органів державної влади; сприяння членам Асоціації у питаннях удосконалення професійних знань, атестації, підвищення кваліфікації, ліцензування діяльності та акредитації, організація та координація такої діяльності; надання членам Асоціації консультаційних, посередницьких, представницьких, юридичних та інших послуг; сприяння додержанню норм професійної етики працівниками фармацевтичної галузі в Україні; захист професійних інтересів та прав членів Асоціації, підтримка малого та середнього фармацевтичного бізнесу; сприяння та організація благодійних та гуманітарних акцій.

Основні напрямки діяльності: проведення виставок, семінарів, форумів тощо для пропагування кращих ліків вітчизняного та зарубіжного виробництва; організація та проведення членами Асоціації конференцій, симпозіумів, колоквіумі­в, круглих столів, семінарів з актуальних питань розвитку та діяльності фармацевтичної галузі; розробка проектів, програм, рішень тощо стосовно розвитку фармацевтичної галузі в Україні та захисту економічних (матеріальних) інтересів працівників цієї галузі та подання їх відповідним органам; здійснення заходів з недопущення та припинення недобросовісної конкуренції на фармацевтичному ринку; встановлення і розвиток всебічних зв’язків з іншими фармацевтичними організаціями, спілками, а також суміжними галузями; участь у науково-дослідницьких та експериментальних роботах у галузі фармації та екології; просвітницька, благодійна діяльність; пошук потенційних партнерів серед українських та іноземних фірм та підприємств, розвиток нових форм ділового та іншого співробітництва.

Членами Асоціації «ФАРМУКРАЇНА» є провідні українські підприємства, що працюють у сфері дистриб’юції фармацевтичної продукції: компанії «Альба Україна», «Аптека Біокон», «БаДМ», «Інтерфарм», «Фалбі».

Керівним органом Асоціації «ФАРМУКРАЇНА» є Правління. Виконавчий директор Асоціації — Денис Сергійович Шевченко.