АСОЦІАЦІЯ «ВИРОБНИКИ ЛІКІВ УКРАЇНИ» (АВЛУ)

АСОЦІАЦІЯ «ВИРОБНИКИ ЛІКІВ УКРАЇНИ» (АВЛУ). Створена у 2005 р. з метою вдосконалення фармацевтичного ринку України шляхом інтеграції зусиль провідних вітчизняних фармацевтичних підприємств у підвищенні ефективності використання їх професійного, практичного та наукового потенціалу, матеріальних і фінансових ресурсів; підтримки та захисту інтересів сучасної української фармацевтичної промисловості, здатної забезпечувати стратегічну незалежність України в питаннях задоволення потреб населення необхідними, доступними та якісними, ефективними та безпечними ЛП та їх раціонального застосування; забезпечення можливості для вітчизняних фармацевтичних виробників вести конструктивний діалог з державними структурами не лише у якості виконавців, а як повноправних учасників удосконалення системи охорони здоров’я.

На виконання своєї мети АВЛУ бере участь у: формуванні національної лікарської політики; побудові цивілізованого ринку ЛП в Україні; розробці та впровадженні законодавчої бази галузі; переході української фармацевтичної промисловості до передових технологій і стандартів якості; розробці пропозицій щодо подальшого розвитку нормативно-регуляторної бази галузі, гармонізованої з нормами ВООЗ та ЄС; впровадженні наукових досягнень та інновацій в практичну діяльність фармацевтичних виробників; розробці та реалізації заходів, що сприяють просуванню продукції українських фармацевтичних виробників; активній протидії поширенню контрафактної продукції й незаконному обігу ЛП; впровадженні й захисті принципів вільної конкуренції; захисті інтересів української фармацевтичної промисловості в державних органах законодавчої, виконавчої і судової влади; створенні нових робочих місць.

Члени АВЛУ: ПАТ «Фармак», Корпорація «Артеріум», група компаній «Здоров’я», Київський вітамінний завод, ТОВ «Юрія-Фарм», ТОВ «Кусум Фарм», ПАТ «НВЦ «Борщагівський ХФЗ», ТОВ «Фарма Старт», ТДВ «ІнтерХім», ПрАТ «Індар».

Вітчизняна Big Pharma — медицині АТО: в епоху актуалізації військово-медичної проблематики до виконання оборонного держзамовлення — готові! / П. Снєгірьов — «Щотижневик АПТЕКА» № 1045 (24) від 27.06.2016.