АСОЦІАЦІЯ ПРЕДСТАВНИКІВ МІЖНАРОДНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВИРОБНИКІВ УКРАЇНИ

АСОЦІАЦІЯ ПРЕДСТАВНИКІВ МІЖНАРОДНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВИРОБНИКІВ УКРАЇНИ (The Association of the International Pharmaceutical Manufacturers (АІРМ) in Ukraine). Асоціація заснована в 2009 р. як виразник інтересів міжнародної фармацевтичної індустрії в Україні. Діяльність Асоціації спрямована виключно на обговорення та вирішення галузевих індустріальних та ринкових проблем, формування та провадження єдиної індустріальної позиції, покращання ділового середовища в галузі, створення сприятливих умов для інтернаціоналізації галузі, розвитку фармацевтичного ринку та сектору охорони здоров’я в інтересах українського споживача.

Асоціація стоїть на позиціях захисту свободи конкуренції, захисту прав інтелектуальної власності в індустрії, намагається сприяти поліпшенню стандартів галузі через їх гармонізацію з європейськими стандартами. AIPM України є конструктивним партнером для інших галузевих та міжнародних громадських організації і урядових установ, а також основних операторів фармацевтичного ринку. Асоціація є учасником постійно діючого форуму Асоціацій міжнародних фармацевтичних виробників (AIPM), які працюють в інших країнах СНД, що дозволяє сформувати спільне бачення та шляхи вирішення спільних проблем міжнародного фармацевтичного бізнесу в країнах СНД, у тому числі через обмін досвідом та залучення наддержавних структур СНД.

З набуттям у 2013 р. статусу члена Міжнародної федерації асоціацій фармацевтичних виробників, IFPMA, Асоціація долучилась до діалогу світової професійної спільноти у питаннях глобального здоров’я та ролі фармацевтичної індустрії у розвитку та зміцненні політик охорони здоров’я. Протягом останніх років своєї діяльності Асоціація перетворилась на впізнаваного та незалежного учасника фармацевтичної громадськості, ставши впливовим інструментом представництва інтересів міжнародної фармацевтичної індустрії в Україні. Свою поточну діяльність Асоціація спрямовує на досягнення основної мети, а саме — перетворення українського фармацевтичного ринку та сектору охорони здоров’я на зрілу самодостатню систему, побудовану на принципах загального добра для пацієнтів, суспільства та індустрії, що в практичному розрізі означає забезпечення та підтримка усіма учасниками ринку відповідності загальноприйнятим належним практикам (goodpractices).

Цілі Асоціації: розвивати в Україні ефективну систему забезпечення якості лікарських засобів; протидіяти поширенню фальсифікованої продукції та підробок лікарських засобів на ринку України; сприяти встановленню високих етичних стандартів ведення бізнесу та підвищенню інвестиційної привабливості фармацевтичного сектору; стати ефективним партнером для ключових гравців ринку.

Компанії — члени Асоціації: «АСІNО ФАРМА СТАРТ», «ACTAVIS», «BAYERHEALTHCARE», «BERLINCHEMIEMENARINIGROUP», «BIONORICA», «EGIS», «EVERNEUROPHARMA», «IPSEN», «NOVARTIS», «ORIONPHARMA», «SOPHARMAPHARMACEUTICALS», «STADACIS», «TAKEDA», «TEVA», «UCB».


Інші статті автора