ШАЛАМАЙ Анатолій Севастянович

ШАЛАМАЙ Анатолій Севастянович (02.10.1944, м. Літин Вінницької обл.) — кандидат хімічних наук (1982); старший науковий співробітник (1982), завідувач відділу Інституту молекулярної біології АН УРСР (1984), заступник генерального директора з науки ЗАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (1997), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2001).

CHALAMAI.tifЗакінчив Київський державний університет ім. Тараса Шевченка (1967).

Працював: інженер (1966), молодший науковий співробітник (1968) Інституту мікробіології і вірусології ім. академіка Д.К. Заболотного АН УРСР; молодший науковий співробітник (1968), старший науковий співробітник (1982), завідуючий відділом (1984) Інституту молекулярної біології та генетики АН УРСР; заступник генерального директора з науки, начальник дослідно-впроваджувальної лабораторії ЗАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (1997).

Напрями наукових досліджень: освоєння новітніх технологій виробництва ЛП відповідно до міжнародних стандартів GMP, відтворення синтезу субстанцій ефективних препаратів з протизапальною, протимікробною та нейротропною дією, розробка оригінальних ЛП та фітопрепаратів.

Наукові здобутки: безпосередня участь у розробці понад 80 ЛП, 36 з яких захищено патентами; є автором понад 200 наукових робіт з теорії та практики хімічних сполук та вивчення їх біологічної активності, науково-обґрунтованої розробки сучасних методів аналізу ЛЗ, створення АНД на фармацевтичні субстанції та ЛЗ; автор 72 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних журналах (1968–1994); співавтор 36 патентів України та Росії на винаходи нових ЛП та їх технологій.

Основні праці: Фитопрепараты Борщаговского химфармзавода — настоящее и будущее // Провизор. — 1999. — № 23 (співавт.); Применение препаратов, содержащих йохимбин, в лечении пациентов с эректильной дисфункцией // Український медичний часопис. — 1999. — № 3 (співавт.); «Йохимбекс-Гармония» — новое эффективное средство для гармонизации сексуальной жизни // Журн. «Доктор». — 2001. — № 1 (5) (співавт.); Дослідження анальгетичних властивостей субстанції альтабор // Вісник фармації. — 2001. — Т. 3. — № 27 (співавт.); Терапевтична ефективність вінборону при гострому порушенні мозкового кровообігу в експерименті // Журн. «Ліки». — 2002. — № 5–6 (співавт.); Йохимбекс-Гармония — новые возможности в терапии сексуальных расстройств у мужчин // Щотижневик АПТЕКА. — 2002. — № 23 (співавт.); Обґрунтування введення загущуючого агента до складу основи м’якої лікарської форми з дифторантом // «Фармац. журн.». — 2003. — № 5 (співавт.); Разработка препаратов, активных против вируса Эпштейна — Барр // Альманах Мечниківського інституту. — 2003. — № 4–5 (співавт.); Search and Asseessment of Novel Substances Active Against Epstein-Barr Virus // Official Publication of the International Society for Antiviral Research, USA, may, 2004; Вивчення антивірусної активності препарату альтабор // Тези доповідей Х з’їзд Товариства мікробіологів України. — 2004 (співавт.); Використання нових лікарських форм кверцетину для профілактики доксорубіцинової кардіоміопатії в експерименті // Журн. «Медичні перспективи». — 2005. — № 2 (співавт.); Вплив блокаторів глутаматергічної передачі на моносинаптичні розряди вентральних корінців у щурів // Одеський мед. журн. — 2005. — № 2 (співавт.); Термогравіметричний аналіз субстанції альтабор // Журн. «Вісник фармації». — 2006. — № 4 (48) (співавт.); Експериментальна оцінка геропротекторної дії кверцетину // Тези доповідей ІІІ Національного з’їзду фармакологів України «Фармакологія 2006 — крок у майбутнє». — 2006; Особенности гидратации ацетилсалициловой кислоты в таблетированных лекарственных формах // Хим. фармац. журн. — 2007. — Т. 41, № 10 (співавт.); Історія розробки препарату Корвітин — розчинної форми кверцетину // Вісник фармакології та фармації. — 2007. — № 5 (співавт.); Нейротропна дія рилузолу за умов експериментальної галоперидолової каталепсії // Фармакологія та лікарська токсикологія. — 2008. — № 1–3 (співавт.); Фармацевтичний аналіз. Методичні рекомендації до спецкурсу з аналітичної хімії фармацевтичних субстанцій та лікарських засобів, КНУ ім. Тараса Шевченка, 2008 (співавт.).


Інші статті автора