АПТЕЧНА ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ (АПАУ)

АПТЕЧНА ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ (АПАУ). Професійне об’єднання фармацевтів і провізорів, створене у 2007 р. з метою представництва та захисту законних інтересів його членів — у соціально-трудовій, законодавчій, економічній та інших сферах.
Всеукраїнська громадська організація «Аптечна професійна асоціація України» (ВГО «АПАУ») — це об’єднання провізорів і фармацевтів. Основними завданнями ВГО «АПАУ» є: всебічне сприяння забезпеченню прав і свобод членів Асоціації (провізорів і фармацевтів), представництво їх інтересів у сфері системи охорони здоров’я; проведення просвітньої та освітньої діяльності для членів організації щодо наукових розробок з питань теорії і практики в галузі фармації та суміжних дисциплін, визначення та рекомендування бази для проходження інтернатури молодих фахівців; участь в роботі органів ліцензування, атестаційних комісій; поширення професійних знань та обмін досвіду серед учасників; створення умов для розвитку фармацевтичної галузі України; сприяння максимальному дотриманню інтересів членів Асоціації; координація діяльності з іншими громадськими об’єднаннями у виконанні своїх зобов’язань. Пріоритетні напрямки діяльності ВГО «АПАУ»: представництво інтересів провізорів та фармацевтів, що є членами асоціації; створення Реєстру фахівців (провізорів і фармацевтів); проведення діяльності щодо навчання та підвищення рівня знань спеціалістів фармацевтичної галузі; співпраця з профільними навчальними закладами з питань перепідготовки та підвищення кваліфікації провізорів і фармацевтів; участь в роботі комісій щодо атестації провізорів і фармацевтів; активна участь у розробці нових законодавчих актів щодо фармацевтичної діяльності; участь у розробці та впровадженні програм дистанційного навчання для провізорів і фармацевтів у співпраці з профільними вищими навчальними закладами.
У 2015 р. було створено громадську спілку «Аптечна професійна асоціація України» (ГС «АПАУ»), яка об’єднує юридичних осіб фармацевтичного ринку країни та є впливовою профільною спілкою. ГС «АПАУ» — найбільше об’єднання аптек і аптечних мереж України. Головна мета спілки — відстоювання професійних та бізнес-інтересів її учасників. Сьогодні ГС «АПАУ» постійно розвивається, працює над впровадженням нових ініціатив з метою створення та підтримки якомога сприятливіших умов для провадження фармацевтичної діяльності її членів, веде активну роботу в законодавчому полі, є учасником профільних робочих та експертних груп, бере участь у Парламентських слуханнях тощо. Лише протягом 2015 р. завдяки зусиллям ГС «АПАУ» було скасовано ряд наказів, які негативно впливали на діяльність галузі, було внесено важливі правки до Постанови КМУ № 240. Саме за ініціативи ГС «АПАУ» перелік товарів, які мають право реалізовувати аптеки, було розширено; за її сприяння відновилась видача ліцензій аптекам, було попереджено зростання ставки ПДВ на лікарські засоби до 20%, внесено значну кількість важливих правок до нових Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами тощо.