АМЕРИКАНСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА В УКРАЇНІ (ПАЛАТА)

АМЕРИКАНСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА В УКРАЇНІ (ПАЛАТА) — неурядова неприбуткова бізнес-організація, головними завданнями якої є захист прав та інтересів міжнародних інвесторів в Україні та сприяння приходу нових інвесторів на вітчизняний ринок. Палата від імені компаній-членів співпрацює не лише з українським Урядом, а й урядами інших країн, економічних партнерів держави, у питаннях торгівлі, комерції та економічних реформ.

Палата протягом 24 років проводить активну роботу щодо налагодження співпраці з українською владою з метою покращання бізнес-середовища та залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в українську економіку, що активно розвивається. Головна мета Палати — сприяти розвитку справедливих та прозорих правил ведення бізнесу в Україні й інтеграції України до світового економічного співтовариства.

Члени Палати представляють капітал більше ніж 50 країн світу, включаючи Європу, Північну Америку, Азію, Росію та Україну, і є найбільшими стратегічними та інституційними інвесторами, що працюють в Україні. Компанії — члени Палати виступають прямими інвесторами на цьому ринку та роботодавцями сотні тисяч українців, надаючи їм можливість здобути практику в міжнародних компаніях та в перспективі стати керівниками та топ-менеджерами. Компанії — члени Палати сприяють поширенню міжнародної практики та навичок ведення бізнесу в Україні, виступають найбільшими платниками податків та активно просувають політику соціальної відповідальності корпорацій.

Комітет Палати з питань охорони здоров’я (Комітет) працює з лютого 1998 р. у співпраці з комерційним відділом Посольства США.

Пріоритетними завданнями діяльності Комітету є покращання умов ведення бізнесу в фармацевтичному секторі України завдяки постійному діалогу з відповідними державними структурами, а також впровадження необхідних ініціатив, що сприяють покращанню інвестиційного клімату в Україні через систематичний обмін інформацією, організацію дискусійних платформ та здійснення активних дій, спрямованих на стимулювання інвестицій у національний фармринок та систему охорони здоров’я в цілому. Серед головний проблем, над вирішенням яких працюють експерти Комітету, першочергове місце займають процедури реєстрації фармацевтичної та медичної продукції, ліцензування фармацевтичної діяльності, проведення клінічних випробувань, а також ціла низка пов’язаних з цим питань у законодавчому вимірі.

Комітет як платформа, що об’єднує міжнародних лідерів у секторі виробництва фармацевтичної та медичної продукції, провідних компаній у сфері медичних послуг, постійно виступає за впровадження єдиних правил ведення бізнесу для галузі, чітке виконання приписів законодавства у сфері захисту інтелектуальної власності та дотримання високих етичних стандартів у просуванні продукції на фармринку України.