ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ

ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ є відображенням основних напрямків роботи маркетингу на підприємстві. Маркетинг на ФП виконує декілька функцій. Аналітична функція відповідає за вивчення ринку (його ємності, частки ринку окремих підприємств та ЛП, тенденцій збільшення обсягів продажу та ін.); вивчення споживачів (сегментація ринку, визначення цільових ринків, потреби в окремих ЛП та виробах медичного призначення, захворюваність населення, реакції споживачів на товари); вивчення фірмової структури (виробники, оптово-посередницькі фірми, що працюють на ринку ЛП, роздрібна мережа); вивчення фармацевтичного товару (розроблення нових ліків та інших фармацевтичних товарів, удосконалення існуючих товарів, виявлення товарів, потенційно непотрібних або застарілих та ін.); аналіз внутрішнього середовища ФП. Виробнича функція виконує завдання організації виробництва нових товарів, розроблення нових технологій; організації матеріально-технічного постачання; управління якістю й конкурентоспроможністю готової продукції. Збутова функція (функція продажу) передбачає організацію системи просування товару (формування каналів розподілу продукції, вибір посередників, логістика підприємств та ін.); організацію сервісу (рівень обслуговування клієнтів, надання додаткових послуг та ін.); організацію системи формування попиту і стимулювання збуту (комунікативна політика підприємств, персональний продаж, проведення рекламних акцій, розроблення реклами в засобах масової інформації та ін.); здійснення цілеспрямованої товарної та цінової політики. Функція управління й контролю має на меті організацію стратегічного й оперативного планування на ФП; інформаційне забезпечення управління маркетингом; організацію системи комунікацій на підприємстві; організацію контролю маркетингу (зворотні зв’язки, ситуаційний аналіз).

Мнушко З.Н., Дихтярева Н.М. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. II. Маркетинг в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2008.


Інші статті автора