ФТИВАЗИД

ФТИВАЗИД (Phthivazidum), 3-метокси-4-оксибензиліденгідразиду ізонікотинової кислоти гідрат.

C14H13N3O3·H2O                                             Мол. м. 289,3

Phthivazidum.ai

АФІ синтетичного походження. Ледь жовтий або жовтий дрібнокристалічний порошок із слабким запахом ваніліну, без смаку, майже нерозчинний у воді, малорозчинний в спирті, легкорозчинний у льодяній оцтовій кислоті, неорганічних кислотах і розчинах лугів. Зберігають у щільно закупореній тарі.

Ідентифікують за кольоровими реакціями: субстанцію кип’ятять у спирті з 2,4-динітрохлорбензолом, після охолодження додають розчин натрію гідроксиду, з’являється жовтувато-буре забарвлення; при додаванні однієї краплі розчину натрію гідроксиду до спиртового розчину субстанції світло-жовте забарвлення розчину змінюється на жовтогаряче, при подальшому додаванні розведеної кислоти хлороводневої розчин стає жовтим, при подальшому підкисленні розчин забарвлюється в жовтогарячий колір; при нагріванні Ф. з кислотою хлористоводневою розведеною з’являється запах ваніліну; з фосфорномолібденовою і фосфорновольфрамовою кислотами Ф. утворює осади комплексних солей; розчинення Ф. фосфоромолібдату в лугах веде до появи інтенсивного зеленого забарвлення; нагрівання у присутності камфори і концентрованої сірчаної кислоти — до появи фіолетового забарвлення. Кількісно визначають ацидиметрично хлорною кислотою в середовищі льодяна оцтова кислота — хлороформ. Індикатор — кристалічний фіолетовий; після кислотного гідролізу субстанції титрують 0,1 М розчином калію йодату в присутності хлороформу до знебарвлення розчину.

Фармакологічна група. J04A C03 — протитуберкульозні препарати.

Фармакологічний ефект. Туберкулостатичний.

Застосування. Туберкульоз (будь-які форми та локалізація у дорослих і дітей).

Компендиум 2015 — лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Швайка Ол. Основи синтезу лікарських речовин та їх проміжних продуктів. — Донецьк, 2004; European Pharmacopoeia 5; Тhе Меrc index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological / 13 Ed, 2001. — № 1.


Інші статті автора