ФРАНЧАЙЗИНГОВІ ОБ’ЄДНАННЯ

ФРАНЧАЙЗИНГОВІ ОБ’ЄДНАННЯ (англ. franchising — букв. угода про передавання права на використання торгової марки)форма поєднання переваг великого та малого бізнесу, змістом якої є система взаємовідносин між франчайзером (материнською компанією) і франчайзі (малими підприємствами або окремими бізнесменами, виробничими та функціонально-операційними компаніями). Обов’язки франчайзера: забезпечення франчайзі фірмовим найменуванням, товарним знаком, комерційним позначенням, товарами, рекламними послугами, технологіями бізнесу, консультаціями, ноу-хау та ін.

Обов’язки франчайзі: надання франчайзеру послуг у сфері менеджменту і маркетингу з урахуванням місцевих умов, інвестування в цю компанію частини свого капіталу.

Залежно від сфери діяльності Ф.о використовують різні види франчайзингу (див. Франчайзинг): збутовий, торговий, виробничий або у сфері обслуговування. Франчайзинг як система діяльності Ф.о найбільш прийнятна у сфері збуту товарів і надання послуг, у т.ч. й фармацевтичному обслуговуванні населення: виробник фармацевтичних товарів має можливість побудови розгалуженої збутової мережі, функціонування якої він контролює, що сприяє розширенню виробництва товарів і просуванню їх на нові ринки збуту. Дистриб’юторські фірми мають змогу відкрити мережу аптек, аптечних магазинів, які юридично не належать до їх структурних підрозділів або дочірніх підприємств. Переваги Ф.о.: розширення кількості суб’єктів господарювання, дотримання єдиної маркетингової цінової й товарної політики без порушення антимонопольного законодавства, дотримання спільної технології бізнесу, зменшення комерційних ризиків, використання на регіональному ринку загальновизнаної торгової марки та ін. Негативні аспекти Ф.о.: можливість обмеження свободи діяльності материнської фірми франчайзі, зобов’язання виплачувати франчайзеру регулярні відрахування від прибутку, що погіршує економічний стан фірми-франчайзі, обмеженість терміну дії ліцензії, наданої франчайзером (поновлення її дії потребує сплати за неї); залежність результатів діяльності франчайзі від помилок франчайзера та ін. В Україні Ф.о. тільки починають розвиватися, основними франчайзерами є зарубіжні компанії, що просувають свій бізнес та ім’я.

ЕЕ. У 3 т. / Ред. С.В. Мочерний. — К., 2000; Поддерьогін А.М. Фінансовий менеджмент. — К., 2001; Федосов В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К., 1993.


Інші статті автора