ДОПАМІНУ ГІДРОХЛОРИД

ДОПАМІНУ ГІДРОХЛОРИД (dopamini hydrochloridum), 4-(2-аміноетил)-бензен-1,2-діолу гідрохлорид.

C8H11NO2⋅HCl                            Мол. м. 189,6

АФІ синтетичного походження. Білий або майже білий кристалічний порошок, легкорозчинний у воді, розчинний у спирті, помірнорозчинний в ацетоні і метиленхлориді. УФ-спектр: λmax=280 нм (=136–150) у 0,1 М розчині кислоти хлористоводневої, λmax=283 нм (=165) у метанолі. Зберігають у добре закупореній тарі, яка запобігає дії світла.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції; УФ-спектр розчину речовини в 0,1 М розчині кислоти хлористоводневої має λmax при 280 нм (=136–150); за реакцією кислого розчину субстанції з натрію нітратом і амонію молібдатом — з’являється жовте забарвлення, що переходить у червоне при додаванні розчину лугу; за реакцією з розчином заліза (ІІІ) хлоридом — утворюється зелене забарвлення, яке переходить у синьо-фіолетове при додаванні гексаметилентетраміну; субстанція дає характерні реакції на хлориди. Кількісно визначають методом ацидиметрії у неводному середовищі (суміш кислоти мурашиної безводної і оцтового ангідриду) потенціометрично.

Фармакологічна група. С01СА04 — антигіпотензивні, кардіотонічні препарати.

Фармакологічні ефекти. Завдяки збудженню дофамінових рецепторів (у високих дозах також α- і β-адренорецепторів) виявляє кардіотонічну дію — підсилює скорочуваність серця без суттєвого впливу на частоту скорочень. Підвищення потреби міокарда в кисні компенсується збільшенням коронарного кровообігу. Підвищує систолічний АТ, периферичний опір судин. Збільшує кровопостачання нирок, клубочкову фільтрацію, чинить діуретичну дію.

Застосування. Кардіогенний, травматичний, післяопераційний, ендотоксичний, гіповолемічний шок, гостра серцева та судинна недостатність, синдром низького серцевого викиду (див. Антигіпотензивні (гіпертензивні) препарати, Діуретики, Дофамінові рецептори, Кардіотонічні препарати, Шок).

От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Компендиум 2003 — лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко, А.П. Викторова. — К., 2003; Clarke’s isolation and identification of drugs / Ed. A.C. Moffat. — London, 1986; European Pharmacopoeia 5; The Merk index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological. 13 Ed., A, 2001.

Інші статті автора