ФОРМИ ВИХОДУ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК

ФОРМИ ВИХОДУ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК — оптимальні методи виходу на зарубіжні ринки, до яких належать: експорт (див. Експорт), спільна підприємницька діяльність, прямі інвестиції. Спільна підприємницька діяльність — об’єднання ФП з іноземними фармацевтичними фірмами з метою виробництва або збуту фармацевтичної продукції. Існує кілька методів спільного підприємництва: 1) ліцензування; 2) контрактне виробництво; 3) контрактні торговельні представництва як структурні підрозділи виробництв ЛП, що здійснюють роль інформаційно-комунікативного посередника між фірмою-засновником, оптовими і роздрібними посередниками, а також споживачами (організаціями і населенням). Представництва виконують роботу за принципами: 1) територіальності, що приводить до збільшення обсягу продаж; 2) за товарним принципом, коли представники спеціалізуються на певній групі ЛП; 3) за споживацьким принципом, коли робота представництв спеціалізується за окремими споживачами: оптовими фірмами, аптеками, лікувально-профілактичними закладами, пацієнтами; 4) управління за контрактом; 5) сумісний маркетинг; 6) спільна власність. Створення спільних виробництв з зарубіжними фармацевтичними фірмами залежить від стабільності загальноекономічної ситуації та законодавчої сфери в країні.


Інші статті автора