ФОЛКОДИН

Фолкодин (Pholcodinum) (5R,6S)-4,5-епокси-N-метил-3-(2-морфоліноетокси)-морфін-7-ен-6-ол.

C23H30N2O4·H2O                                             Мол. м. 416,5

Pholcodinum.ai

АФІ синтетичного походження. Білий кристалічний порошок або безбарвні кристали, розчинні у воді, добрерозчинні в ацетоні і спирті, також розчинні в мінеральних кислотах. УФ-спектр: λmax = 230 нм (0002111 = 36) 350 нм (0002111 = 38) в 1 М натрій гідроксиду. Питоме оптичне обертання [α]°С — від –94° до –98°. Зберігають в щільно закупореній тарі.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції; дає реакцію із загальноалкалоїдними реактивами, найчутливішою є реакція з амоній молібдатом — блакитне забарвлення, яке переходить в червоно-коричневе при додаванні розведеної кислоти нітратної; субстанція дає реакцію азосполучення. Кількісно визначають ацидиметрично хлорною кислотою в середовищі крижаної оцтової кислоти. Точку еквівалентності визначають потенціометрично.

Фармакологічна група. R05D — протикашльові препарати.

Фармакологічний ефект. Протикашльовий.

Застосування. Сильний сухий кашель.

От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; European Pharmacopoeia 5; Тhе Меrc index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological / 13 Ed, 2001. — №1.


Інші статті автора