ФІРМОВИЙ СТИЛЬ

ФІРМОВИЙ СТИЛЬ — синтез постійних художніх (музичних) і текстових елементів (констант) у всіх рекламних матеріалах певного підприємства. Складовими елементами Ф.с. є: товарний знак; логотип — спеціально розроблена оригінально накреслена повна чи скорочена назва фірми (або групи її товарів); фірмовий блок — поєднані в композицію товарний знак та логотип, а також різного роду пояснювальні надписи (країна, поштова адреса, телефон); фірмовий колір; фірмовий комплект шрифтів; фірмові константи — формат, система верстки тексту та ілюстрацій тощо. Серед складових Ф.с. найважливішим засобом привернення уваги до ЛП є товарний знак — візитна картка виробника або підприємства-розробника. Знак залишається незмінним багато років і використовується як необхідний важіль реклами, що є однією з основних функцій товарних знаків і характеризується лаконічністю, естетичністю, легковимовністю, зв’язком з місцем походження, пристосовуваністю. У багатьох випадках товарні знаки є основним способом, який дозволяє покупцеві знайти розбіжність між аналогічними товарами. При цьому товарний знак має бути інформативним і таким, що легко дешифрується. Товарний знак виконує також функцію гаранта якості товару. Як тільки порушується зв’язок товарного знака і якості товару, товарний знак перетворюється на засіб, що відштовхує споживача від цього товару. У фармації товарні знаки частіше рекламують у спеціалізованих виданнях, орієнтуючись на лікарів, провізорів, фармацевтів, однак це не виключає їхнього розміщення в інших виданнях, розрахованих на всіх потенційних покупців. Товарний знак розміщують на упаковках ЛП, частіше — на передній, рідше — на бічній стінці упаковки, що сприяє впізнаванню товару серед великої кількості препаратів-аналогів.

Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент. — К., 1998; Мнушко З.Н., Дихтярева Н.М. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. II. Маркетинг в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2008.


Інші статті автора