ЮРИДИЧНА ОСОБА

ЮРИДИЧНА ОСОБА — організації та об’єднання підприємств, які є носіями майнових прав і обов’язків; у господарській діяльності виступають від власного імені й існують незалежно від осіб, що входять до складу організацій та об’єднань. Визначальною ознакою Ю.о. у розвинених країнах є майнова відокремленість — незалежність від особистого майна фізичних осіб. Наявність особистого майна у Ю.о. — необхідна передумова самостійної майнової відповідальності за її зобов’язаннями. Найпоширенішими є Ю.о., які за своїми зобов’язаннями несуть не лише самостійну, а й винятково майнову відповідальність. Провідну роль серед Ю.о. у розвинених країнах відіграють акціонерні товариства і ТОВ, які мають змогу заздалегідь визначати розміри підприємницького ризику, залучати до діяльності цих товариств значну кількість осіб і акумулювати великі кошти. Серед ФП України поширюється тенденція створення господарських об’єднань підприємств (асоціації, корпорації, холдинги), що на добровільних засадах об’єднують Ю.о. (промислові підприємства, дистриб’юторські фірми та ін.) з метою координації їх діяльності щодо захисту прав у державних органах і міжнародних організаціях (див. Господарські об’єднання).

Ю.о. публічного права виникають на основі публічно-приватного акта, а Ю.о. приватного права — у порядку дозволу (його надає компетентний орган державної влади), явочно-нормативним порядком (передбачає наявність загального нормативного акта, що регулює порядок виникнення й діяльності Ю.о.), а також явочним порядком (у цьому випадку відповідний нормативний акт установлює мету діяльності, визначає керівні органи тощо). Найпоширенішим у розвинених країнах є явочно-нормативний спосіб утворення Ю.о.

Літ.: Господарський кодекс України. — Х., 2004; ЕЕ: У 3 т. / Ред. С.В. Мочерний. — К.–Тернопіль, 2000; ЮЕ. — К., 2003.