ФІЛОХІНОНИ

ФІЛОХІНОНИ (вітаміни ряду К1) (грец. phyllon — листок + хінон) — хіноїдні сполуки, що належать до жиророзчинних вітамінів. Напр., вітамер К1 — похідне 2-метил-1,4-нафтохінону, синтезується в рослинах, за хімічною природою є хіноном з боковим ізопреноїдним ланцюгом:

Filohinoly.eps

Вітамін К1

Ф. були вперше виділені з люцерни і є біологічно активними формами вітаміну К. Вітамін К зумовлює синтез білкових факторів згортання крові: протромбіну (фактор ІІ), який утворюється в печінці з протромбіногену; проконвертину (фактор VI), а також факторів Крістмаса (ІХ) та Стюарта — Прауера (Х). Він також активує тромбопластин (за участі факторів VII і Х). Характерною ознакою цих білків є наявність унікальної гамма-карбоксилглутамінової кислоти, синтезованої за участю вітаміну К. Ця кислота дає можливість Ф.-залежним білкам зв’язувати іони кальцію. Протромбін під дією тромбокінази сполучається з кальцієм, перетворюється на тромбін, який діє на фібриноген, завдяки чому утворюється згусток фібрину і припиняється кровотеча. Дефіцит вітаміну К уповільнює згортання крові внаслідок зниження в ній вмісту не лише протромбіну, а й тромбопластину. Вітамін К подібно до інших жиророзчинних вітамінів впливає на стан мембран клітин і субцелюлярних структур як складова частина ліпопротеїнів цих мембран. Хіноїдна структура вітаміну К переконливо свідчить на користь його участі в процесах тканинного дихання та окиснювального фосфорилювання, пов’язаних з мембранами мітохондрій, а також в інших окисно-відновних процесах.

Природні Ф. всмоктуються в тонкому кишечнику за наявності жовчі. Всмоктування і транспорт відбувається через лімфатичну систему. Близько 60% Ф. накопичується в мітохондріях.

Нестача вітаміну К найчастіше розвивається як ендогенна внаслідок порушення утворення його в кишечнику (стерилізація кишечника сульфаніламідними препаратами або антибіотиками) і при порушенні всмоктування (недостатня продукція жовчі або обтурація жовчовивідних шляхів), а також при захворюваннях печінки. До недостатності може призвести й використання препаратів з властивостями антивітамінів К (напр. антикоагулянтів непрямої дії). Основні ознаки недостатності — кровотеча при невеликих ушкодженнях, геморагії у немовлят (до появи мікрофлори в кишечнику). Нафтохінони надходять до організму людини з їжею рослинного походження (шпинат, коренеплоди, фрукти), а також синтезуються бактеріями тонкого кишечнику. Вміст вітаміну К у звичайних продуктах харчування значно перевищує мінімальну щоденну потребу, тому його недостатність при нормальному харчуванні та фізіологічних умовах усмоктування ліпідів — явище рідкісне.

У медичній практиці використовують препарати вітаміну К1 і його синтетичні водорозчинні аналоги — менадіону натрію бісульфіт та ін. Призначають їх при патологічних станах, які супроводжуються гіпопротромбонемією й кровоточивістю.

Біологічна хімія / Л.М. Вороніна, В.Ф. Десенко, Н.М. Мадієвська та ін. — Х., 2000; Ветеринарна клінічна біохімія / В.І. Шевченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін. — Біла Церква, 2002; Гонський Я.І., Максимчук Т.П. Біохімія людини. — Тернопіль, 2001.


Інші статті автора