КУНАХ Віктор Анатолійович

КУНАХ Віктор Анатолійович (28.04.1946 р., с. Селець Житомирської обл.) — доктор біологічних наук (1989), професор (1994), член-кореспондент НАН України (1997), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005), лауреат премії ім. В.Я. Юр’єва НАН України (2000), лауреат премії ім. М.Г. Холодного НАН України (2007), завідувач відділу (з 1989) Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

Kunah.tifЗакінчив з відзнакою Київський державний університет ім. Тараса Шевченка (1969) зі спеціальності «біолог-генетик, учитель біології та хімії».

Працював: старший лаборант Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР (1966–1969); інженер, молодший, а потім старший науковий співробітник (з 1971), завідувач лабораторії (1983), завідувач відділу (з 1989) Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

Напрями наукових досліджень: геном рослин та його пластичність, біотехнологія рослин, клітинна біологія, генетика.

Наукові здобутки: започаткував новий науковий напрямок — генетика клітинних популяцій, опублікував понад 400 наукових праць, отримав 33 авторські свідоцтва та патенти на винаходи в галузі біотехнології ЛР та фітопрепаратів, створив найпродуктивніші у світі клітинні штами-продуценти деяких рідкісних ЛР; вперше у світі розробив клітинні біотехнології одержання протиаритмічного алкалоїду аймаліну, настойки Біоженьшень та родіоли рожевої, які упроваджені у виробництво на заводах України, Росії, Казахстану. Підготував 4 докторів та 20 кандидатів наук. В.А. Кунах — член кількох спеціалізованих учених рад із захисту докторських дисертацій, член експертної ради ВАК України; перший віце-президент (2002–2007), з 2007 р. — президент Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова; член Міжнародної асоціації по культурі тканин рослин і біотехнології; головний редактор журналу «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів», щорічного збірника наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів», член редколегії журналів «Biopolymers and Cell», «Цитология и генетика», «Біотехнологія» та ін.

Нагороджений медаллю «За трудовое отличие» (1986), медалями ВДНГ СРСР (1985, 1987, 1988, 1989), знаком «Відмінник освіти України», Почесними грамотами МОН України, НАН України, ВАК України; відзнакою «Знак Пошани» Київського міського голови.

Основні праці: Розвиток генетики в Національній академії наук України: Монографія. — К., 2009; Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та фізіолого-біохімічні основи: Монографія. — К., 2005; Біотехнологія рослин: Підручник. — К., 2003 (співавт.); RAPD-аналіз геномного поліморфізму деяких видів роду Gentiana L. флори України // Доповіді НАН України. — 2009. — № 5 (співавт.); Одержання культури тканин синяка подорожникового (Echium plantagineum L.) — продуцента шиконінових пігментів // Біотехнологія. — 2008. — № 3, Т. 1 (співавт.); Біотехнологія рослин для поліпшення умов життя людини // Біотехнологія. — 2008. — № 1, Т. 1 (співавт.); Генетична гетерогенність рідкісного ендемічного виду Ungernia victoris (Amarylidaceae): RAPD-аналіз // Укр. ботан. журн. — 2008. — № 3, Т. 65 (співавт.); Изменчивость параметров продуктивности при поверхностном и глубинном выращивании каллусных тканей раувольфии змеиной — продуцента индолиновых алкалоидов // Биотехнология. — 2006. — № 4 (співавт.); Біологічно активні речовини видів роду Gentiana L. 1. Біосинтез та фізіологічна дія // Фітотерапія. — 2006. — № 1 (співавт.); Биосинтез нафтохиноновых пигментов в растениях семейства Boraginaceae в природе и в культуре in vitro // Укр. біохім. журн. — 2005. — № 6, Т. 77 (співавт.); Влияние экстракта культивируемых клеток Ungernia victoris и катионов некоторых металлов на эффективность трансформации клеток Escherichia coli плазмидной ДНК // Цитология и генетика. — 2005. — № 6, Т. 39 (співавт.); Variability of ribosomal RNA genes in Rauwolfia species: parallelism between tissue culture-induced rearrangements and interspecies polymorphism // Cell Biology International. — 2005. — № 29 (співавт.); Биосинтез изохинолиновых алкалоидов мака в природе и в культуре in vitro. Мак прицветниковый (Papaver bracteatum) // Укр. біохім. журн. — 2004. — № 5, Т. 76 (співавт.); Vascular plants of the maritime Antarctic: origin and adaptation. I. Parnikoza, I. Kozeretska, V. Kunakh // American Journal of Plant Sciences — 2011. — 2 (03), 381 (співавт.); Genetic variability in regenerated plants of Ungernia victoris. O.M. Bublyk, I.O. Andreev, K.V. Spiridonova, V.A. Kunakh // Biologia plantarum — 2012. — 56 (2), 395–400 (співавт.); Evolution of cell populations in vitro: peculiarities, driving forces, mechanisms and consequences. VA Kunakh // Biopolymers and cell — 2013. — 29 (4), 295–310.

60-річчя члена-кореспондента НАН України В.А. Кунаха // Вісник НАН України. — 2006. — № 4; Віктор Анатолійович Кунах (до 60-річчя від дня народження) // Цитология и генетика. — 2006. — Т. 40. — № 3; Віктор Анатолійович Кунах (до 60-річчя від дня народження) // Biopolymers and Cell. — 2006. — Т. 22. — № 2.