КУЛЬТУРА ТКАНИН

КУЛЬТУРА ТКАНИН (лат. cultura — оброблення, догляд), експлантація — метод вирощування (культивування) клітин, тканин і органів, взятих з організму людини, тварин або рослин. Вирощують об’єкти у спеціальних ємностях (пробірці, чашці, флаконі, спеціальній камері) на поживному середовищі (плазмі крові, ембріональному екстракті, синтетичному середовищі певного складу), при сталій температурі, властивій тілу донора, сталому осмотичному тиску та рН, в асептичних умовах, з періодичною зміною поживного середовища. За таких умов вирощувані об’єкти можуть зберігати свої біологічні властивості до кількох років. К.т. широко застосовують при вивченні поділу клітин, росту та диференціювання, характеру взаємозв’язків, закономірностей росту злоякісних пухлин, впливу на клітини і тканини різних фізичних та хімічних факторів, для діагностики деяких захворювань, лежить в основі клітинної інженерії — одного з найважливіших сучасних методів біотехнології тощо. Колонії клітин, одержані в К.т. від однієї клітини, називають клонами; з нормальних і патологічно змінених тканин і органів виділено багато клітинних ліній, які використовуються у фізіологічних, фармакологічних, імунобіологічних, біотехнологічних та інших дослідженнях.

Большой энциклопедический словарь: В 2 т. / Гл. ред. А.М. Прохоров. — М., 1991. — Т. 1; Біологічний словник. — К., 1986; Биотехнология: В 8 кн. / Под ред. Н.С. Егорова, В.Д. Самуилова. Кн. 3: Клеточная инженерия / Р.Г. Бутенко, М.В. Гусев, А.Ф. Киркин и др. — М., 1987.


Інші статті автора