КСАНТАНОВА КАМЕДЬ

Ксантанова камедь, Xanthani gummi (PhEur), Xanthan gum (BP, USP, CAS №11138–66–2); син.: Corn sugar gum, E415, Keltrol, polysaccharide B-1459, Rbodigel, Vanzan NF, Xantural. USP описує К.к. як високомолекулярну полісахаридну сполуку, що складається з D-глюкози та D-манози, основних складових молекул гексози, та D-глюкуронової кислоти.

(C35H49O29)n                                       Мол. м. 2 000 000–50 000 000

66

Виготовляють ксантанову камедь у вигляді солей натрію, калію або кальцію аеробною ферментацією карбогідрату чистою культурою Xanthomonas campestris. Після ферментації полісахариди очищують обробленням пропан-2-олом, сушать та подрібнюють. Отриманий продукт являє собою сипкий порошок білого або кремового кольору, без запаху. К.к. має такі властивості: рН 6,0–8,0 (1% водний розчин); Тзам. — 0 ˚С (1% водний розчин); теплота згоряння — 14,6 Дж/г; Тпл. — 270 ˚С; n20D = 1,333 (1% водний розчин); в’язкість (динамічна) — 1200–1600 МПа∙с (1% водний розчин при 25 ˚С); розмір часток ≤180 мкм (залежить від марки К.к.); вологість ≤15%; практично не розчиняється в етанолі та етері, розчиняється в холодній та гарячій воді.

Камедь ксантанова як аніонна речовина несумісна з катіонними ПАР, полімерами та консервантами внаслідок утворення осаду. Камедь ксантана несумісна з окисниками, деякими плівкоутворювачами, натрію карбоксиметилцелюлозою, сухим гелем гідроксиду алюмінію та деякими АФІ (амітриптилін, тамоксифен, верапаміл). Аніонні та амфотерні ПАР у кількості >15% також викликають осадження К.к. з розчинів. Унаслідок осадження та гелеутворення несумісна з іонами полівалентних металів та невеликими кількостями боратів. В останньому випадку стабілізація розчину досягається за рахунок збільшення концентрації іонів бору та зниження рН (<5,0). Протидіє гелеутворенню також додавання етиленгліколю, сорбіту або маніту. К.к. сумісна з більшістю синтетичних та натуральних речовин (регуляторів в’язкості) та похідними целюлози (використовується для запобігання деполімеризації останніх). В’язкість розчинів К.к. підвищується при додаванні воску, гуарової камеді та алюмосилікату магнію. Стійка до дії розчинних у воді органічних розчинників (ацетон, метанол, етанол, пропан-2-ол) у концентрації до 60%, збільшення концентрації призводить до виникнення осаду та гелеутворення. Стійка до дії ензимів, солей, кислот і лугів.

У фармацевтичній технології Ксантанова камедь використовується у складі пероральних ЛП та ЛП для місцевого використання; косметологічних виробах і харчових продуктах як стабілізатор, загусник та емульгатор. Розчини К.к. за реологічними характеристиками відносять до систем псевдопластичного типу. Синергічний реологічний ефект спостерігається при змішуванні К.к. з неорганічними речовинами (напр. магнію алюмосилікат) та органічними камедями (напр. гуарова камедь). Оптимальним співвідношенням К.к. та магнію алюмосилікату є 1:2 та 1:9, К.к. та гуарової камеді — 3:7 та 1:9. Використовується як пролонгатор у складі повільно розчинних матричних таблеток (напр. дилтіазему гідрохлориду) та рідких офтальмологічних ЛП, як біоадгезив у вагінальних ЛП, як гідроколоїд у складі харчових продуктів та як загусник шампунів.

Ксантанова камедь є нетоксичною та неподразливою речовиною. Встановлена ВООЗ добова доза становить 10 мг/кг маси тіла. Стабільна при зберіганні в щільно закритих контейнерах, у сухому та прохолодному місці. Водні розчини витримують вплив рН 3,0–12,0 і температури 10–60 ˚С. Розчини К.к. у концентрації <1% є нестабільними при температурі >25 ˚С.

Hoepfner E., Reng A., Schmidt P.C. Fielder Encyclopedia of Excipients for Phsrmaceuticals, Cosmetics and Related Areas, 5th edition. Aulendorf: Edito Cantor Verlag, 2002; Gamini A., De Bleijer J., Leute J.C. Physicochemical properties of aqueous solutions of xanthan: an NMR study // Carbohydr. Res. — 1991. — № 220; Vendruscolo C.W., Andreazza I.F., Ganter J.M. Xanthan and galactomannan (from M. scabrella) matrix tablets for oral controlled delivery of theophylline // Int. J. Pharm. — 2005. — № 296.


Інші статті автора