КРОСИНГОВЕР

КРОСИНГÓВЕР (англ. crossing — схрещування + over — через) — перехрещення, взаємний обмін ідентичними ділянками гомологічних хромосом. Забезпечує рекомбінацію (перерозподіл) зчеплених генів і тим самим підвищує роль комбінативної мінливості для адаптивності та природного добору. Величина К. вимірюється відношенням кількості рекомбінантних (кросоверних) особин до загальної кількості особин у потомстві. У гомогаметної та гетерогаметної статі частота К. буває різною. Внаслідок К. утворюються хіазми (характерні фігури у вигляді грецької літери «хі» у стадії диплонеми профази 1 мейозу). К. звичайно відбувається між кон’югуючими несестринськими хроматидами парних хромосом у профазі першого мейотичного поділу при утворенні статевих клітин (див. Мейоз, Гаметогенез). Хроматиди розриваються в ідентичних точках. Обмінюються гомологічними ділянками і знову з’єднуються, відтворюючи цілісність хроматини, при цьому виникають нові комбінації генів. Відомий і соматичний, або мітотичний, К., що відбувається при мітотичному поділі клітин. Частота К. залежить від різних факторів середовища. К. властивий людині, усім тваринам, рослинам і мікроорганізмам. За частотою К. можна визначити відстань між зчепленими генами, що дозволяє будувати генетичні карти. Знання про розташування генів у хромосомах дозволяє успішно розвиватися таким сучасним напрямам медицини та фармації, як генодіагностика, генотерапія, фармакогенетика, протеоміка та ін.

Генетика / А.А. Жученко, Ю.Л. Гужов, В.А. Пухальский и др. — М.,2003.; Глазко В.И., Глазко Г.В. Русско-англо-украинский толковый словарь по прикладной генетике, ДНК-технологии и биоинформатике. — К., 2001; Жегунов Г.Ф., Боянович Ю.В. Словарь-справочник по генетике. — Х., 2001.


Інші статті автора