ФІЗИЧНА ОСОБА

ФІЗИЧНА ОСОБА — людина як учасник цивільних відносин (ст. 24 ЦК) є новелою цивільного законодавства. По перше цією нормою затверджується положення про те, що Ф.о. є головним учасником цивільних відносин серед тих, які визначені ст. 2 ЦК. Не випадково при розробці нового ЦК неодноразово підкреслювалося, що він має стати «кодексом приватного життя людини», тобто має на меті передусім ефективне регулювання цивільних відносин за участю Ф.о. По-друге, самим існуванням ст. 24 підкреслюється природний характер поняття «людина» та її здатність брати участь у цивільних правовідносинах, на відміну від таких суто юридичних утворень, як юридичні особи та держава. По-третє, з цієї норми, яка знаходить своє продовження у ст. 25 ЦК, випливає, що будь-яка людина може бути учасником цивільних відносин незалежно від раси, національності, місця проживання, статі, освіти, політичних переконань та інших ознак. Слід зазначити, що новий ЦК для позначення людини як учасника цивільних відносин використовує саме термін «Ф.о.», на відміну від ЦК УРСР, що передбачав термін «громадянин». Це не випадково, адже правовий статус людини не є таким, що нерозривно пов’язаний з поняттям громадянства. Особливо ця тенденція простежується сьогодні, коли суб’єктами цивільних відносин на однакових засадах з громадянами України виступають іноземці та особи без громадянства. Ст. 26 Конституції України проголошує, що іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також мають такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. Варто звернути увагу на те, що положення ЦК щодо заміни поняття «громадянин» на поняття «Ф.о.» присутнє не в усіх законодавчих актах. Але серед актів новітнього періоду такий підхід відзначається, зокрема, у Господарському кодексі України, за положеннями якого Ф.о. на засадах приватної власності (див. Приватна власність) має право відкрити аптеку.

Господарський кодекс України. — Х., 2004; Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії ВР. — 28 червня 1996 р. — К.


Інші статті автора