ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ — характеристика активних і допоміжних речовин або фармацевтичного препарату, яка містить відомості про агрегатний стан (твердий, рідкий, газоподібний), питому щільність (густину), форму кристалів, оптичні характеристики (для оптичних ізомерів), Тпл, Ткип, Тзамерз, Трозклад, розчинність у певних розчинниках, плинність і т.д. Ф.-х.в. обов’язково зазначаються в одному із важливих розділів АНД як на вхідну сировину, так і готову фармацевтичну продукцію (активні чи допоміжні речовини, ЛРС, фармацевтичний препарат тощо); враховуються при розробці препарату (див. Фармацевтична розробка), контролі якості, у фармакокінетичних та багатьох інших дослідженнях.

ДФУ — Х., 2001; Шварц Г.Я. Энциклопедический словарь терминов фармакологии, фармакотерапии и фармации. — М., 2008.