КОСМЕТОЛОГІЯ АПАРАТНА

КОСМЕТОЛОГІЯ АПАРАТНА — сучасний напрям у косметології, який вивчає косметичний догляд з використанням інструментальних методів, заснованих на дії преформованих фізичних факторів. До преформованих факторів, тобто заснованих на використанні різних видів фізичної енергії в перетвореному стані, належать електричний струм, магнітні поля, ультразвукове та оптичне випромінення, барометричний тиск. Раціональне використання фізичних факторів значно підвищує ефективність комплексного косметичного догляду. Ці фактори мають певні переваги перед косметичними і ЛП, оскільки відносно вільні від побічної алергічної та токсичної дії. Однак фізичні методи належать до сильнодіючих, у разі їх неправильного використання може виявлятися побічна дія на організм. Методи апаратної косметології мають патогенетичне, а не етіологічне спрямування впливу. Внаслідок їх застосування зникають або зменшуються больові синдроми, нормалізується секреторна і моторна функції органів, знижується активність запальних процесів, поліпшується трофіка органів і тканин, підсилюються репаративні процеси. У цілому вони виявляють потужну саногенетичну дію, сприяють мобілізації захисних сил організму. В основі цих клінічних ефектів лежить нормалізуючий вплив процедур на обмін речовин, окисно-відновні процеси, нервово-рефлекторну і гуморальну регуляцію функцій внутрішніх органів, крово- та лімфообіги. Загальні протипоказання до призначення методів апаратної косметології — схильність до кровотеч, захворювання крові, злоякісні новоутворення, різко виражена серцево-судинна та дихальна недостатність, порушення функції печінки та нирок. Фізичні фактори виявляють як місцевий, так і загальний вплив на організм, який залежить від зони впливу, його тривалості й інтенсивності, а також від природи фізичного фактора, не викликаючи при цьому звикання до застосовуваного методу, що дозволяє зменшити вираженість адаптаційних реакцій організму. При проведенні косметичного догляду з використанням апаратних методик важливе значення мають су­місність і послідовність проведення процедур. Протягом дня рекомендується виконувати не більше двох процедур за умови, що одна з них виявляє переважно місцеву дію. Не слід призначати одночасно процедури з антагоністичною дією.

Апаратура для проведення косметичних процедур постійно вдосконалюється, з’являються нові методики на основі фізичних факторів і їх комбінацій різного спрямування впливу, які поєднані в одному апараті, напр., вакуумний вплив і мікрострумова терапія або ультразвук і мікроструми тощо. Використання косметичної апаратури дозволяє точно задати об’єкт впливу (шкіра, жирова і фіброзна тканини, м’язи, судини і т.п.), характеризувати цей вплив певними параметрами і вимірювати його. Апаратний вплив на тканини розглядається і як самостійна процедура, і як важливе доповнення до інших методів корекції та профілактики косметичних недоліків шкіри та її придатків, а також у період підготовки пацієнтів до пластичних операцій і після хірургічного втручання як реабілітаційні заходи.

Літ.: Клячкин Л.М., Виноградова М.Н. Физиотерапия. — М., 1995; Новикова Л.В. Методы физиотерапии в косметологии. – М., 2001.

Інші статті автора