КОРПОРАТИЗМ

КОРПОРАТИЗМ (англ. сorporatіsm; лат. corporatio — спілка, угруповання, товариство) — система посередництва, що зв’язує інтереси виробника й держави. При цьому певні зацікавлені організації включені до процесу формування політики — як у плані її обговорення, так і забезпечення згоди з нею її членів. Проте одна з характерних ознак наукових дискусій із проблем К., що почалися в середині 1970-х років, полягає в тому, що її учасники не змогли дійти загальної думки щодо значення самого терміна. Вони були одностайні в тому, що відповідна галузь вивчення охоплює відносини між групами, пов’язаними спільним інтересом, і державою; практично дійшли згоди з проблем, пов’язаних з інтересами, що виникають у процесі поділу праці, і особливо зі спробами врегулювання конфліктів між працею й капіталом. Однак у той час, як одні вчені наполягали на тому, що корпоративне врегулювання повинно бути тристороннім і включати державу, організованих роботодавців й організовану робочу силу, інші думали, що можна обмежитися участю держави й одного з «соціальних партнерів» або тільки «соціальних партнерів». Учасники дискусії частково погодилися з тим, що, на відміну від традиційних груп тиску, які наполягають на проведенні вигідної їм державної політики, корпоратисти висувають вимоги й у сфері політики, і у сфері контролю за нею. Вважалося, що, маючи можливість брати участь у формуванні державної політики, корпоратистські групи інтересів будуть допомагати проводити її в життя. Іноді це досягалося за допомогою «посередництва», що деякі вчені вважають основним поняттям К. (А. Косою).

В умовах, коли держава недостатньо надає економічну й соціальну підтримку такої соціально важливої галузі національної економіки, саме розвиток К. слід розглядати як перспективний напрямок фармацевтичної галузі щодо досягнення балансу між інтересами держави із забезпечення населення якісними, безпечними й доступними за ціною ЛП, та інтересами ФП, які працюють в умовах мінливого і висококонкурентного ринкового середовища.

Шихвердиев А.П., Гусятников Н.В., Беликов И.В. Корпоративное управление. — М., 2001.; Корпоративное управление: владельцы, директора и наемные работники акционерного общества / Под ред. М. Хесселя. — М., 1996.


Інші статті автора